Bankové dane sú strašiakom

Bankové dane či poplatky majú slúžiť ako „poistka“ pre prípad finančnej katastrofy v budúcnosti. Ako prvé ich zaviedlo Švédsko. Budúci rok by ich banky mali odvádzať už aj v Belgicku, Nemecku, Británii, Francúzsku, Rakúsku, Portugalsku, Dánsku, Maďarsku a na Cypre.

Ministri financií včera diskutovali aj o záveroch správy expertnej skupiny, ktorá sa zameriava práve na bankové dane a poplatky. Jej členovia upozorňujú, že predstavujú potenciálnu hrozbu pre sektor a európsky trh ako celok.

Dvojité zdanenie

Skupina poukázala v prvom rade na riziko dvojitého zdanenia. Štáty totiž zavádzajú alebo uvažujú o poplatkoch vzťahujúcich sa na domáce banky a pobočky zahraničných bánk.

Podľa skupiny je pravdepodobnosť dvojitého zdanenia pomerne vysoká. Je to preto, že 21 členských štátoch hostí pobočky európskych bánk, kým 9 členských štátov je domicilom pre iné systémovo dôležité banky.

Poplatky či dane by viedli k ďalšiemu narušeniu už aj tak krehkého trhu. Veľké finančné inštitúcie by tak mohli EÚ začať opúšťať.

Nemecké banky v ohrození

Podľa správy hrozbe dvojitého zdanenia čelia najmä nemecké banky zo strany Francúzska a Británie. Vyhnúť by sa mu mohli v prípade uzavretia bilaterálnych dohôd. Nemci chcú zdaniť len banky so sídlom v Spolkovej republike. Napríklad britský plán sa zasa chce zamerať aj na zahraničné finančné inštitúcie operujúce v Spojenom kráľovstve. Nemecké banky s pobočkami v Británii by tak platili dvakrát.

Francúzi a Briti už uzavreli bilaterálnu dohodu, aby dvojitému zdaňovaniu predišli. Nemecko plánuje tento krok nasledovať.