Bankové tajomstvo v krajinách EÚ končí

ecofin talianske predsedníctvo

Ministri financií členských štátov schválili novú smernicu o administratívnej spolupráci, ktorá má v únii vytvoriť najmodernejší systém na výmenu finančných informácií. Nové pravidlá majú zabrániť daňovým únikom, ktoré sa v Európe pohybujú na úrovni 1 bilióna EUR ročne.

"Dnes sme si urobili významný krok smerom k väčšej transparentnosti v rámci EÚ. Znamená to koniec bankového tajomstva v oblasti daní," uviedol Pier Carlo Padoan, taliansky minister hospodárstva a financií, ktorý predsedal zasadnutiu.

Luxembursko na zasadnutí rady ministrov (ECOFIN) oznámilo, že je pripravené plne implementovať smernicu spolu s ostatnými do roku 2017.  

Členské štáty sa tak zaviazali použiť čo najširší rozsah automatickej výmeny informácií v rámci Európy, ktoré sú v súlade so štandardmi dohodnutými na úrovni G20. Zároveň sa tak EÚ stane lídrom v boji proti daňovým únikom aj počas rokovaní o novom Globálnom systéme výmeny informácií, ktorý sa pripravuje pod záštitou OECD.

Nová smernica o administratívnej spolupráci v praxi znamená, že od januára 2017 si daňové orgány členských krajín budú automaticky vymieňať  informácie aj o príjmoch a kapitále určitých subjektov a súkromných osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt na území danej krajiny. Tieto príjmy zahŕňajú príjmy zo závislej činnosti, tantiémy, životné poistenie, dôchodky a nehnuteľnosti. 

Októbrová novela nastavila smernicu o administratívnej spolupráci tak, aby sa automatická výmena informácií vzťahovala aj na dividendy a výnosy z finančných aktivít.

Rakúsku bola udelená ročná výnimka. Smernica tam vstúpi do platnosti až v roku 2018. Podobný systém výmeny informácií medzi bankami a štátom v rakúsku neexistuje a preto bude ho potrebné najprv technicky pripraviť a zabezpečiť.

Viaceré členské krajiny EÚ majú podobnú zmluvu o daňovom súlade zahraničných účtov (FACTA) aj so Spojenými štátmi. Októbrová smernica zaručí, aby si rovnaký objem informácií navzájom vymieňali aj európske krajiny.

Hlavy členských štátov EÚ schválili na májovom zasadaní novelu smernice o zdaňovaní príjmov z úspor, ktorá je dôležitým právnym rámcom v boji proti daňovým únikom.

Prijatie novej a ešte ambicióznejšej smernice bolo dlhý čas blokované práve Luxemburskom a Rakúskom, ktoré mali najvyššiu úroveň bankového tajomstva v EÚ. Tieto krajiny požadovali aby sa do systému zapojili aj nečlenské štáty EÚ. Rakúsko sa obávalo odlevu financií do tzv. daňových rajov.  Májová smernica však zahŕňa aj dohodu s Andorou, Lichtenštajnskom, Monakom, San Marínom a Švajčiarskom, ktorí súhlasia s potrebou nastaviť transparentný systém.