Barroso označil za priority summitu zdaňovanie bánk a migráciu

List, datovaný k 17. júnu, zverejnili včera a Komisia sa v ňom vyjadruje k dvom najvýznamnejším témam summitu – hospodárskej politike a migrácii. Barroso vyzval k zavedeniu dane z finančných transakcií (FTT) a to i napriek tomu, že tento bod nie je súčasťou agendy stretnutia najvyšších predstaviteľov členských štátov.

Komisia by mala 29. júna predstaviť svoj návrh viacročného finančného rámca a jej šéf sa pravdepodobne snaží naznačiť, že sa exekutíva chystá predložiť návrh na zavedenie FTT ako formy vlastného príjmu budúceho rozpočtu EÚ. Najčastejšie sa hovorí o 0,01 – 0,05 % z hodnoty finančnej transakcie, čo by do európskej pokladnice mohlo ročne priniesť až 200 miliárd eur.

Ide však o veľmi kontroverznú otázku. Ak by FTT zaviedli len v EÚ, európske banky by to na globálnej úrovni znevýhodnilo. Barroso uviedol, že pokiaľ by takáto daň platila na území celej EÚ, trh s finančnými službami by sa nerozkúskoval tak, ako v situácii, kedy má každá krajina právo zaviesť alebo nezaviesť takúto daň podľa svojho uváženia. Predseda Komisie ďalej zdôraznil, že finančné inštitúcie by mali znášať náklady za nedávnu finančnú krízu.

Okrem toho trvá na tom, aby krajiny EÚ nenarušovali bezhraničný schengenský priestor opätovným zavádzaním kontrol.

Upozornil tiež, že ak by došlo k spochybneniu týchto základov európskeho projektu, Komisia nebude váhať a bude konať. Únia by mala podľa jeho slov na krízové situácie reagovať prostredníctvom koordinovaného mechanizmu schváleného Spoločenstvom a krajiny by mali k zavádzaniu kontrol pristúpiť len v najkrajnejšom prípade.

Barroso sa v dokumente dotkol aj výziev, ktorým EÚ čelí v dôsledku tzv. Arabskej jari. Nedávno prijatá stratégia s názvom Nová odpoveď na meniace sa susedstvo by podľa neho mala slúžiť na lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi a ich medzinárodnými partnermi.

Predseda EK takisto oznámil menovanie zvláštneho predstaviteľa EÚ pre oblasť Južného Stredomoria. Má sa ním stať Agostino Miozzo, ktorý pôsobí v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (EEAS). Informoval aj o vytvorení zvláštnej skupiny (task force), ktorú budú tvoriť zástupcovia členských štátov, Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Jej úlohou bude lepšie koordinovať pomoc v regióne.

Týmito nástrojmi môže podľa Barrosa Únia predísť situáciám, kedy sociálne nepokoje v susedných krajinách budú ohrozovať ich demokratické smerovanie.

Ďalšie kroky

  • 23.-24. júna: zasadnutie Európskej rady