Biofarmaceutickým firmám vysychajú zdroje rizikového kapitálu

Na výskum náročné firmy pre krízu prežívajú krušné časy, keďže investori rizikového kapitálu prestali mať záujem o vysokorizikové spoločnosti napríklad v biofarmaceutickom sektore, kde k prvým objavom dochádza po minimálne 15 rokoch práce.

Objavili sa teda hlasy volajúce po vytvorení nového fondu, ktorý by sektor podporil. Malé a stredné (MSP) v Európe trpia nedostatkom likvidity pre problémy získať úvery a pre oneskorené platby. Okrem toho, dôsledky vyschnutých zdrojov rizikového financovania bude ekonomika pociťovať roky.

Podľa štúdie 40 % biofarmaceutických firiem potrebuje získať kapitál v priebehu 12 mesiacov, no investori ich pre obavy obchádzajú. Riešením by teda mohli byť daňové impulzy a vytvorenie spoluinvestičných mechanizmov na národnej úrovni a zároveň na úrovni EÚ. Vytvorenie vhodného rámca pre transfer technológií a komercializáciu produktov by tiež mohlo sektoru pomôcť.

Giulia Del Brenna zo sekcie EK pre farmaceutiká a biotechnológie tvrdí, že exekutíva bude hľadať adekvátnu podporu. Emmanuel Chantelot z European Biopharmaceuticals Enterprises group uvítal postoj Komisie voči výzvam, ktorým sektor musí čeliť.