Boj proti pašovaniu cigariet sa zintenzívni

Zdroj: TASR - Policajný zbor

Ministri financií členských štátov EÚ na včerajšom zasadnutí zdôraznili vážne finančné dôsledky nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami na rozpočty a tiež negatívny vplyv na ochranu zdravia, najmä v skupine mladých ľudí.

Zároveň uznali potrebu zlepšiť spoluprácu a kapacitu vlád, relevantných európskych inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr pri vyšetrovaní, obžalovaní a udelení sankcií za túto trestnú činnosť.

Uvítali tiež plán Európskej komisie (EurActiv, 07/06/2013) s opatreniami na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni, ktoré majú znížiť stimuly pre pašovanie, zlepšiť koordináciu a využívanie zdrojov, výmenu informácií ako aj nabádať krajiny pôvodu k boju proti pašovaniu cigariet. Posilnená by mala byť bezpečnosť dodávateľského reťazca a za pašovanie budú hroziť prísnejšie sankcie.

Zároveň však vyzvali k ďalším krokom vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o odhaľovanie nelegálne obchodovaných produktov, zlepšenie vyšetrovania, spoluprácu so zdrojovými a tranzitnými krajinami, osvetové kampane na odrádzanie ľudí od nákupu nelegálnych tabakových výrobkov či zlepšenie odborných znalostí národnej colnej správy a ostatných príslušných orgánov EÚ a medzinárodných inštitúcií.

Osobitnému tlaku pašerákov cigariet čelí východná hranica. Láka ich totiž vidina ľahkého zisku pre cenové rozdiely v porovnaní s Ukrajinou, Ruskom či ďalšími východnými krajinami. Balíček prémiových cigariet napríklad v Belgicku stojí 5,26 eura, v Poľsku 3,41 eura a na Ukrajine však len 1,33 eura, v Rusku menej ako 1,74 eura a v Bielorusku menej ako euro.

EÚ podľa ministrov má nástroje a opatrenia, ktoré môžu minimalizovať priestor pre pašovanie a zneužívanie tabakových výrobkov.

„Efektívna kontrola vonkajších hraníc EÚ a tiež boj proti pašovaniu a podvodom boli prioritami litovského predsedníctva,“ konštatoval litovský minister Rimantas Šadžius. „EÚ a jej členské štáty musia chrániť rozpočty EÚ a členských štátov pred stratami a bojovať proti šedej ekonomike, narúšaniu vnútorného trhu, organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti a ohrozovaniu zdravia,“ dodal.

Ministri Komisiu vyzvali, aby iniciovala medzinárodné dohody s tretími krajinami zamerané na boj proti nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami, identifikovala a navrhla možné finančné riešenia pre členské štáty pri implementácii dohodnutých činností, najmä pokiaľ ide o vhodné nástroje pre colné kontroly na vonkajších hraniciach EÚ.

Pokrok bude vyhodnocovaný každý rok. Finálna správa by mala byť hotová v roku 2017.