Bridlicový plyn – v Poľsku sa zmráka, Británia bude štedrá

Minulý rok americký ExxonMobil ukončil testovanie zásob bridlicového plynu v susednom Poľsku a predal svoje licencie. Tento rok podobné plány oznámili ďalšie dve firmy. Marathon Oil v správe o štvrťročných výsledkoch uviedol, že po „neúspešných pokusoch nájsť komerčnú úroveň uhľovodíkov“ sa rozhodli „ukončiť operácie v krajine“.

Podľa tajomníka poľského ministerstva životného prostredia Piotra Woźniaka ale ide o „klebety“. „Tiež som tieto klebety počul. Ale my vydávame povolenia a kým od firmy nedostaneme žiadosť, neberieme ich, že zanechávajú koncesie,“ uviedol Piotr Woźniak pre bruselský EurActiv. „Marathon, ktorý má 11 koncesií, nič nepodal.“

Bridlicovú mániu a nádeje poľských politikov na dosiahnutie energetickej samostatnosti spustili informácie od amerického úrad pre energetické informácie (EIA) o technicky vyťažiteľných zásobách bridlicového plynu na úrovni asi 5,3 bilióna metrov kubických (187 Tcf), čo by stačilo uspokojiť poľský dopyt na 300 rokov. V júni EIA svoj odhad aktualizoval a znížil na 4,2 biliónov metrov kubických (148 Tcf).

Woźniak ale tvrdí, že Varšava si „zahraničné odhady nevšíma.“ „Máme naše vlastné z Poľského geologického inštitútua držíme sa ich,“ uviedol. Inštitút PGI v marci 2012 odhadol vyťažiteľné zdroje na 346-768 miliárd metrov kubických.

Bolestivý verdikt súdu

V Poľsku bolo vydaných viac ako 110 povolení na prieskumné vrty pre asi 30 investorov. V súčasnosti sú najväčšími držiteľmi koncesií poľské firmy so štátnym podielom. Podľa informácií z ministerstva životného prostredia tento rok plánovali uskutočniť takmer 40 vrtov, ale do konca mája došlo len k dvom.

Varšavu nepotešil nedávny rozsudok z Luxemburgu. Súdny dvor EÚ v prípade žaloby Európskej komisie proti Poľsku koncom júna rozhodol, že licencie na prieskum uhľovodíkov, ktoré sprevádzali aj povolenia na produkciu, boli v rozpore s pravidlami o objektívnych a nediskriminačných kritériách vo verejných obstarávaniach podľa smernice 94/22/ES.

Woźniak označil verdikt súdu za „bolestivý“, ale tvrdí, že Varšava už svoju legislatívu zosúladila so smernicou. „Nedotkne sa to žiadnych licencií,“ upokojoval investorov s tým, že návrh nového ťažobného zákona poskytuje ďalekosiahle garancie pre konkurenčný prístup k povoľovaciemu procesu.

Hovorkyňa komisára pre energetiku uviedla, že Komisia vyhodnocuje súlad novej legislatívy so smernicou. Potvrdila, že prípad sa netýkal ani tak legálnosti už vydaných licencií ako kompatibility právneho systému.

Podľa právneho a hospodárskeho experta Poľskej obchodnej komory Przemysława Ruchlickeho ale rozsudok znamená, že firmy, ktoré povolenia nedostali, môžu žalovať vládu a žiadať o odškodnenie.

Enviro i daňové ústupky

Jednou z prekážok rozvoja bridlicového potenciálu je podľa priemyslu komplikovaná environmentálna regulácia, ktorú už vláda avizovala zmierniť.

Hovorca enviro-organizácie Priatelia Zeme Antoine Simon pre bruselský EurActiv uviedol, že očakáva ďalšie žaloby voči Poľsku, napríklad v súvislosti s porušovaním rámcovej smernice o vode.

V štúdii vypracovanej pre Európsku komisiu sa tiež uvádza, že rozvoj bridlicového plynu má vo všeobecnosti vyššiu environmentálnu stopu a pri viacnásobných projektoch existuje vysoké riziko kontaminácie povrchovej i podzemnej vody, vyčerpania vodných zdrojov, emisií do ovzdušia a hluku, zaberania pôdy , narušenia biodiverzity a dopadov súvisiacich s dopravou.

Ministerstvo financií predložilo návrh zákona o daniach z uhľovodíkov, ktorý má platiť od roku 2015, podľa ktorého budú dane a poplatky z ťažby tvoriť asi 40 % profitu. Na konferencii vo Varšava minister Jacek Rostowski spresnil, že výber daní z akejkoľvek budúcej produkcie bridlicového plynu sa odkladá najmenej do roku 2020, čím chce vláda povzbudiť investorov.

Štedrá Británia

Cestou nižších daní chce investorov prilákať aj Veľká Británia. Minister financií George Osborne v piatok uviedol, že nový daňový režim má byť „pre bridlicu najštedrejším na svete“ a chce, aby sa Británia stala „lídrom v revolúcii bridlicového plynu“. Miera zdanenia jeho produkcie by mala byť na úrovni 30 % a trvať počas celej doby produkcie.

Vláda chce zaistiť, že úžitok z rozvoja bridlicového plynu budú mať miestne komunity – prevádzkovateľ im už počas prieskumnej fázy má venovať príspevok 100.000 libier a najmenej 1 % celkových príjmov.

Oznámenie o daňových úľavách vyvolalo rozhorčenie u ekológov, podľa ktorých má vláda obzvlášť v čase uťahovania opaskov podporovať domáci potenciál obnoviteľných zdrojov.