Británia má problém s dvojitým zdanením

Krátka správa

ESD 12. septembra rozhodol, že britské pravidlá kontroly nadnárodných spoločností, ktoré dávali ministerstvu financií možnosť zdaňovať dodávateľov týchto firiem v iných členských krajinách rovnako, ako britských rezidentov, možno uplatňovať len na úplne virtuálne firmy, nevykonávajúce žiadne ekonomické aktivity. Pre väčšinu nadnárodných spoločností pôsobiacich v Británii to znamená ľahšie využitie nižších daňových sadzieb v iných krajinách EÚ.

Rozhodnutie súčasne podčiarkuje relevantnosť snahy EÚ o vytvorenie spoločných európskych pravidiel zdaňovania. Doteraz neboli členské krajiny ochotné vzdať sa kompetencií v daňovej oblasti. Podľa hovorkyne Komisie pre daňovú politiku by mala EÚ „lepšie koordinovať fiškálne politiky aby sa tým vyhla dvojitému zdaňovaniu“. Dodala tiež, že spoločný základ firemnej dane by pomohol takéto problémy eliminovať.

V júli 2004 pripravila Komisia dokument o možnostiach zavedenia spoločného daňového základu, v tom roku o ňom diskutoval aj Ecofin. Komisár pre daňovú politiku Kovács 5. apríla 2006 vydal oznámenie „Doterajší pokrok a ďalšie kroky s spoločnému konsolidovanému základu podnikovej dane (CCCTB)“.

V programovom vyhlásení sa slovenská vláda nestavia principiálne proti harmonizácii daňových politík v EÚ. Konštatuje len, že bude podobné snahy „veľmi pozorne sledovať vývoj v oblasti daní v európskom priestore a v rámci neho najmä snahy členských štátov EÚ o harmonizáciu daňového základu. K týmto návrhom uplatní veľmi opatrný prístup a bude starostlivo zvažovať svoje stanovisko.“.