Británia nekompromisne voči finančnému sektoru

Návrh zákona obsahuje záväzky, na ktorých sa dohodli lídri skupiny G20. Ich cieľom má byť koordinovaný prístup k hospodárskej kríze. „Návrh zákona, ktorý dnes predkladáme je hlavnou vládnou reformou, ktorá má dať viac moci spotrebiteľom a zaistiť, aby daňoví poplatníci už v budúcnosti nemuseli zachraňovať nezodpovedné banky,“ vyhlásil britský minister financií Alistair Darling.

Britský orgán pre dohľad nad finančným trhom (Financial Services Authority – FSA) bude mať „právomoc zbierať informácie aj od neregulovaných spoločností akými sú hedžové fondy“. Malo by ísť o údaje relevantné pre zaistenie finančnej stability. Manažéri hedžových fondov už podliehajú povinnému poskytovaniu dát.

Novým cieľom FSA je najmä podporiť finančnú stabilitu. Preto získa väčšie právomoci v oblasti monitorovania a hodnotenia rizika, ktoré postupujú inštitúcie. „Nariadenia, ktoré tento zákon zavedie najmä v rámci navrhovaného cieľa finančnej stability, dá FSA viac možností pre realizáciu jeho kompetencií,“ uvádza v stanovisku FSA. Konzervatívci, ktorí s vysokou pravdepodobnosťou vyhrajú budúcoročné parlamentné voľby, chcú FSA naopak zrušiť a všetky kontrolné právomoci nad jednotlivými bankami i celým systémom vložiť do rúk Bank of England.

Zákaz ľahkomyseľných kontraktov

Paul Myners, minister pre finančné služby, uviedol, že vláda do existujúcich mzdových zmlúv nebude zasahovať. „Znamenalo by to zrušenie právne uzavretých zmlúv a vláda by o takom niečom nemala uvažovať,“ uviedol v televíznom programe na stanici Sky News.

„Hovorímé len, že všetky zmluvy musia zodpovedať rámcu, ktorý určí FSA. Pokiaľ banka navrhuje zmluvy, ktoré sú podľa FSA ľahkomyseľné, […], potom bude táto zmluva anulovaná a pokuty ešte vyššie,“ dodal Myners.

Neočakáva však, že by k niečomu podobnému došlo. Samotné banky budú mať podľa jeho slov záujem o dodržiavanie opatrení, ktoré im pomôžu „lepšie zvládnuť nenásytnosť, ktorej museli čeliť“.

FSA bude podľa nového zákona mať možnosť tiež zamedziť riskantným investičným metódam známym ako „short-selling“, ktoré praktizujú hedžové fondy. Ide o operáciu, pri ktorej dochádza k predajú aktív (spravidla akcií), ktoré si predávajúci požičal od tretej strany, aby ich od nej mohol neskôr opäť kúpiť. Predávajúci k takej operácii pristupuje v prípade, že je presvedčený o tom, že cena aktív klesne a on bude môcť nakúpiť späť za nižšiu cenu ako ich predal. Práve short-selling podľa mnohých zákonodarcov prehĺbil ekonomickú krízu.

Čo s bankrotujúcou firmou?

FSA požiada veľké finančné podniky, aby zostavili plán ako postupovať v prípade krachu. Tzv. "living will" má opisovať postup ako riešiť krach aj bez pomoci daňových poplatníkov.

G20 chce, aby jednotlivé finančné inštitúcie takéto plány pripravili do roku 2010  a FSA už oznámila, že niekoľko bánk sa v súčasnosti už zúčastňuje pilotného projektu, ktorého výstupom majú byť prvé „living wills“. Návrh zákona tiež obsahuje opatrenia ako zlepšiť riadenie bank a zvýšiť zodpovednosť dozorných rád za ich činnosť.

Británia tiež plánuje zaviesť tzv. Financial Services Compensation Scheme. Má ísť o program, ktorý má kompenzovať straty britských spotrebiteľov, ktorí sa stali klientmi zahraničných finančných ústavov. Tento krok by mohol pomôcť veriteľom islandských bánk.

(EurActiv / Reuters)