Britské banky: Dane z odmien sú populistickým krokom

Vláda Spojeného kráľovstva koncom minulého týždňa oznámila, že zvažuje nové dane vzťahujúce sa na bankové inštitúcie, ktoré by sa stali súčasťou príjmov do rozpočtu. Angela Knightová z Asociácie britských bankárov sa pre televíziu BBC ohradila, že takéto dane sú populistické, politické a donucovacie.

Opatrenie by malo byť dočasné a s najväčšou pravdepodobnosťou sa bude daň rovnať 50 % z celkovej výšky odmeny. Okrem toho zvažujú aj jednorázovú daň na rôzne platby podľa vopred stanovenej výšky a daň z bankových výnosov, no tie by sa dali implementovať oveľa ťažšie, pretože by mohli spomaliť obnovu inštitúcii a posilniť ich odpor poskytovať pôžičky.

Bankári argumentujú, že by bolo zložité zaviesť daň na jednotlivcov pre európske pravidlá proti diskriminácii, takže je ľahšie obrátiť sa na banky a postupne dosiahnuť, aby nevyplácali žiadne bonusy.

Aj keď pripúšťajú, že takéto dočasné opatrenie by nemuselo mať dlhodobé dôsledky, mohlo by sa preniesť aj na medzinárodné banky s pobočkami v Británii a tiež zvýšiť daň z príjmu, čím by sa napríklad Londýn stal pre finančníkov nezaujímavým.

Knightová upozornila, že pre neustále hroziace zvyšovanie daní už viacero spoločností krajinu opustilo. Podľa jej slov napriek tomu, že verejnosť je voči bankovému sektoru nevraživá kvôli kríze, vláda by nemala zabudnúť na miliardy libier, ktoré banky odvádzajú štátu a na milión pracovných miest, ktoré tvoria.

(EurActiv / Reuters)