Britské firmy platia vyššie dane

Čoraz viac britských firiem zvažuje presídlenie do daňovo výhodnejšieho Írska, Konfederácia britského priemyslu žiada nižšie dane a minister financií Alistair Darling založil pracovnú skupinu, ktorá posúdi „dlhodobé výzvy britského daňového systému.“

Do napätej situácie prišla štúdia britskej vlády, ktorá dáva opodstatnenie starostiam britského ministra financií: „Musíme riešiť narastajúci problém všetkých vlád – ako ochrániť príjmy na čoraz globálnejšom trhu…a zároveň podporovať konkurencieschopnosť našich firiem.“

Zo štúdie vyplýva, že veľké britské firmy platia vyššie dane ako ich konkurenti v Nemecku, Francúzsku či vo Švajčiarsku. Konkrétne 185 veľkých britských spoločností odviedlo na daniach 12% vyprodukovanej pridanej hodnoty. Vo Francúzsku a Švajčiarsku to bolo len 8% a v Nemecku 6%.

Británia má pritom najnižšiu korporátnu daň vrámci krajín G7. Britské firmy platia daň z príjmu 28%, v Nemecku sa sadzba pohybuje v rozpätí 30% – 33% a vo Švajčiarsku je celková daň 30%.

Britské ministerstvo financií zdanlivý paradox vysvetľuje tým, že iné krajiny poskytujú firmám výrazné daňové úľavy a prázdniny, čo v konečnom dôsledku znižuje celkové daňové bremeno. Napríklad vo Švajčiarsku je daň odpočítateľná položka, čo efektívnu sadzbu znižuje z 30% na 23%.

Premiér Gordon Brown sľúbil znížiť korporátnu daň z príjmu, „keď to bude možné“ a minister financií sa snaží hľadať kompromisné riešenie v rámci novovzniknutej pracovnej skupiny, kde majú zastúpenie aj priemyselníci. Tí varujú, že zmeny v daňovom systéme sú nevyhnutné: „To, čo dostávame, je drahé, zložité a nevypočítateľné… takto to nemôže ísť ďalej,“ vyhlásil predseda Konfederácie britského priemyslu Martin Broughton pre Financial Times.

Rozhorčenie britských firiem zvyšuje aj ďalší fakt zo štúdie – sú efektívnejšie. Výrobné náklady 100 libier dokázali premeniť na pridanú hodnotu 194 libier. V Nemecku ten istý model vystačil len na 142 libier a vo Francúzsku 157 libier.