Britské malé podniky hlásia zlepšenie

Federácia tvrdí, že kríza najviac postihla malé podniky, no podľa výsledkov jej mesačného prieskumu sa ekonomické vyhliadky v krajine začínajú zlepšovať. Po preskúmaní hodnôt za desať mesiacov, FSB dospela k názoru, že obchodná aktivita sa v krajine postupne zvyšuje a dôvera spotrebiteľov je silnejšia.

Koncom minulého roka sa na neprístupné úvery sťažovalo 40 % podnikov. V súčasnosti má problém so získaním finančných prostriedkov 25 % firiem.

Pozitívne ukazovatele z Veľkej Británie môžu byť predzvesťou zlepšenia v celej EÚ. Malé a stredné podniky v Európe sa najviac sťažujú na oneskorené splácanie faktúr a nedostupné úvery.

Európska investičná banka vyčlenila 350 miliónov eur na podporu úverových liniek smerom do malých podnikov. Napriek tomu sa napríklad írske asociácie zastupujúce malé a stredné podniky sťažujú, že peniaze sa nedostávajú k tým, ktorí ich najviac potrebujú.

Viac ako polovica (57 %) britských MSP vidí pozitívne vyhliadky pre svoj biznis, dokonca 68 % majiteľov podnikov v najbližších šiestich mesiacov plánuje investovať do nových produktov, marketingu a prijať nových zamestnancov.

FSB vyzýva britskú vládu, aby pre malé firmy, ktoré stoja v prvých radoch v boji proti nezamestnanosti, zaviedla vyššiu nezdaniteľnú časť základu dane.

John Wright z FSB tvrdí, že podniky síce ešte nie sú úplne za vodou, no maloobchodníci vidia veľký pokrok a ľahší prístup k úverom v porovnaní so zimným obdobím. „Malé podniky sú prirodzene flexibilné a inovatívne v čase recesie, a tieto údaje dokazujú, že aj napriek tlaku, ktorý je na ne vyvíjaný, ostávajú optimistické a chcú sa ďalej rozvíjať,“ vyhlásil.

Na druhej strane FSB varuje, že ekonomická kríza najviac ovplyvní obchody a pohostinstvá vo vidieckych oblastiach. Riziku čelia aj pošty a čerpacie stanice. Podľa FSB napriek viacerým daňovým iniciatívam postupne mizne asi polovica vidieckych maloobchodníkov.