Brusel žiada od Luxemburska údaje o korporátnych daniach

Komisár Almunia, Zdroj: AP Photo/Thierry Charlier

Luxembursko neposkytlo požadované informácie o daňových rozhodnutiach v rokoch 2011 a 2012. Zároveň odmietlo dodať detailné údaje o stovke najväčších firiem, ktoré v krajine podliehajú daňovému režimu pre príjmy z duševného vlastníctva.

Komisia dala Luxemburgu mesiac na to, aby žiadané údaje dodal, inak túto záležitosť postúpi Súdnemu dvoru EÚ.

Vyhýbanie sa plateniu daní sa dostalo na vrchné priečky politickej agendy po tom, čo sa ukázalo, že firmy ako Starbucks, Apple, Google či Amazon používajú zložité vnútrofiremné transakcie na zníženie daňového základu a daní.

Apple bol napríklad kritizovaný za to, že využíval svoje firmy v Írsku na znižovanie daňového základu. Írsko a Luxembursko patria ku krajinám, ktoré lákajú kapitál a zahraničných investorov práve na nižšie dane.

Komisia dohliada v EÚ na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže. V súčasnosti zhromažďuje a skúma informácie o daňových rozhodnutiach v prospech jednotlivých firiem, ako aj údaje o daňovom režime pre príjmy z duševného vlastníctva, aj od iných krajín Únie. Brusel však podľa agentúry Reuters ďalšie podrobnosti nezverejnil.  

Eurokomisár pre hospodársku súťaž Joaquín Almbunia minulý mesiac informoval, že komisia skúma medzery v korporátnom zdaňovaní, ktoré firmám umožňujú znížiť daň. „V uplynulých mesiacoch sme rozoslali žiadosti o informácie niektorým členským štátom, kde máme pochybnosti o obsahu niektorých aspektov ich právneho rámca alebo o ich správnej praxi,“ vysvetlil vtedy eurokomisár. Komisia pritom môže dotknutým krajinám nariadiť, aby firmám spätne odobrali nelegálnu finančnú pomoc, ktoré je v rozpore s pravidlami Únie.

Záležitosťou sa vlády zaoberajú aj na úrovni skupiny krajín G20, kde sa osobitne angažujú Veľká Británia a Nemecko, ktoré vyvinuli spoločnú stratégiu ako nadnárodným firmám zabrániť, aby sa vyhýbali plateniu daní.

Téme sa venuje aj Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj OECD vo  svojej iniciatíve proti narúšaniu daňových základov a presúvaniu ziskov BEPS.

(EurActiv/Reuters)