Budú na obaloch cigariet väčšie zdravotné výstrahy?

Exekutíva minulý piatok spustila konzultáciu, v rámci ktorej sa zúčastnené strany môžu vyjadriť k navrhnutým opatreniam zameraných na zvýšenie informovanosti o nebezpečenstvách používania tabakových výrobkov, zvýšiť motiváciu prestať fajčiť a odradiť ľudí od toho, aby začali fajčiť.

Navrhuje napríklad väčšie obrazové zdravotné výstrahy na oboch stranách obalov cigariet, nevýrazné balenie cigariet a regulácia škodlivých, návykových a atraktívnych látok v tabakových výrobkoch.

„Tabak nie je výrobok ako každý iný: je návykový a z toho vyplývajú choroby a utrpenie pre našich občanov a výdavky na zdravotnú starostlivosť pre európske vlády, ktorej by sa dalo predísť. Napriek tomu fajčí 30 % Európanov. Mňa osobne znepokojuje skutočnosť, že 35 % mladých Európanov fajčí,“ uvádza v stanovisku komisár pre zdravie John Dalli.

Komisia upozorňuje najmä na to, že právne predpisy sa v jednotlivých štátoch odlišujú a často nedostatočne riešia problémy spojené so zdravím a bezpečnosťou určitých tabakových a nikotínových výrobkov. Ide najmä napríklad o elektronické cigarety.

Obrazové výstrahy zasa v súčasnosti používajú len v štyroch členských štátoch: v Belgicku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve a v Lotyšsku. „To znamená, že úroveň informácií pre spotrebiteľov v EÚ o nebezpečenstvách fajčenia sa v jednotlivých členských štátoch značne líši,“ upozorňuje Komisia.

Rozdiely sa týkajú aj právnych predpisov členských štátov o  potenciálne škodlivých, návykových alebo atraktívnych látkach vrátane príchutí. „Informácie o prísadách v tabaku sú v súčasnosti zložité na porozumenie, porovnanie a analýzu. Dôvodom sú rôzne formáty a mechanizmy podávania správ v členských štátoch,“ vysvetľuje exekutíva.

Komisia vyzvala všetky zúčastnené strany, aby sa k uvedeným problémom vyjadrili do 19. novembra 2010  a predložili svoje pripomienky k problémom zisteným v rámci verejnej konzultácie. Legislatívny návrh je naplánovaný na začiatok roka 2012.