Bulharsko má najnižšiu rovnú daň v EÚ

Pozadie:

Bulharsko zásadne reformovalo daňový systém už v roku 2006. Korporátnu daň znížilo na 15% a fyzické osoby platili daň 0 až 24%. Zástancovia rovnej dane sa niekoľko rokov neúspešne snažili presadiť svoj daňový koncept. Napokon v lete 2007 uspeli a Bulharsko vstúpilo do roku 2008 s jednotnou 10% daňou pre fyzické aj právnické osoby. Je to najnižšia rovná daň v EÚ.

Otázky:

Radikálnu daňovú reformu presadila ľavicová koalícia. Verí, že 10% rovná daň prinesie krajine ekonomický rozmach. Elena Koinova z bulgarského denníka SofiaEcho píše, že “zástancovia myšlienky rovnej dane veria, že Bulharsko zopakuje úspech Slovenska.” Poukazujú pri tom na “desiatky miliárd eúr zahraničných investícií,” ktoré do krajiny priniesli investori Hyundai a Sony, čo rozprúdilo slovenskú ekonomiku, zvýšilo ekonomický rast až na 9% a znížilo nezamestnanosť v krajine.

Bulharská vládna koalícia verí, že daňová reforma:

  • zvýši konkurencieschopnosť ekonomiky
  • prinesie masívny rast (už dnes dosahuje viac ako 6% ročne)
  • zníži podiel čiernej ekonomiky
  • zlepší daňový výber
  • zníži administratívne zaťaženie
  • zníži daňové zaťaženie pre väčšinu obyvateľstva

Parlament schválil zákon len s veľkými ťažkosťami. Existuje množstvo kritikov, ktorí upozorňujú na kritické časti reformy:

  • 1,2 milióna ľudí s najnižšími príjmami bude platiť vyššie dane. Zákon totiž nepočíta s oslobodením od dane pre najnižšie príjmové kategórie. Ľudia s príjmom do 2160 levov boli pred reformou od dane oslobodení.
  • Štátny rozpočet stratí v prvom roku po zavedení reformy 170 miliónov levov z daňových príjmov. Pozitívny vplyv by sa mal dostaviť až neskôr.

Bulhari dlho zvažovali prijatie rovnej dane. Napokon rozhodli predovšetkým “pozitívne skúsenosti z iných krajín,” píše miestna tlač. Inšpiráciou bolo nielen Slovensko, ale aj Rumunsko (16%), Albánsko (10%), Estónsko (22%), Ukrajina (13%), Rusko (13%) či Macedónsko (12%).

Pozície:

Emilia Maslarova, ministerka práce a sociálnych vecí Bulharska pripustila, že existuje “vážna hrozba pre niektorých zamestnancov najmä v poľnohospodárstve, textilnom a potravinárskom priemysle, že sa ich mzdy znížia.”

Sergei Stanishev, bulharský premiér: “Rád by som zdôraznil, že z rovnej dane bude profitovať každý. Hľadáme pragmatické riešenia na zabezpečenie zdrojov pre priority vlády.” Stanishev pripomenul, že vláde sa minulý rok podarilo zvýšiť dôchodky o 20%, čo zlepší sociálnu situáciu najohrozenejších vrstiev.

Konfederácia nezávislých odborových zväzov Bulharska označila daňovú reformu za “nespravodlivú.” Upozorňuje na negatívny dopad na najzraniteľnejšiu vrstvu najnižších príjmových kategórií v Bulharsku.