BusinessEurope: Viac daňových úľav pre „start-upy“ firiem

V detailnej správe o podpore inovácií v EÚ, BusinessEurope vyzýva k širšiemu využitiu finančných produktov v ponuke Európskej investičnej banky, ktorých úlohou je zmenšiť odpor bánk podporovať nové technológie.

Správa odporúča vytvoriť integrovaný európsky trh rizikového kapitálu. Okrem toho navrhla aj niekoľko možných daňových impulzov pre nové firmy, ktoré sa snažia na trh priniesť inovatívny produkt.

Ako pozitívny príklad uvádzajú francúzsku iniciatívu „Jeune Entreprise Innovante“ platnú od roku 2004.  Malé a stredné podniky, ktoré ročne investujú aspoň 14 % svojich ročných výdavkov na výskum a vývoj, si môžu uplatniť daňovú výnimku zo všetkých korporátnych daňových povinností prvých osem rokov od založenia.  

„Celoeurópska iniciatíva inšpirovaná týmto príkladom by mohla podporiť inovačnú kapacitu EÚ,“ tvrdí BusinessEurope. Loby má „ťažké srdce“ aj na európske snahy o posilnenie koordinácie medzi národnými výskumnými aktivitami – prostredníctvom tzv. Európskej výskumnej oblasti (ERA) – ktorá podľa podnikateľskej skupiny nemá efektívny systém riadenia.

BusinessEurope chce, aby európske programy pre výskum a vývoj, ako napríklad Spoločné technologické iniciatívy, nebrzdili nekompromisné pravidlá o financovaní a ľudské zdroje.

Európske investície do výskumu a vývoja stále pozadu

Správa tvrdí, že Európa má dobré skóre pokiaľ ide o investície do „čistých technológií“, pričom európske firmy v počte patentov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie dvojnásobne prevyšujú tie z americkej produkcie.

Napriek tomu proporcia národných rozpočtov, ktorú vlády  investujú do výskumných a vývojových aktivít je na úrovni 2 %, kým v USA a v Japonsku investujú 2,7 respektíve 3,4 %. Najväčším zlyhaním je podľa správy transformácia inovácií na trhové produkty.

To si podľa BusinessEurope vyžaduje prístup k špecifickým formám investovanie akou je rizikový kapitál. Tento trh je však v Európe len v ranných štádiách a preto mnohé firmy z EÚ hľadajú prostriedky v USA.