Bývalý taliansky komisár má pomôcť oživiť vnútorný trh

Šéf exekutívy minulý týždeň požiadal bývalého komisára pre hospodársku súťaž Maria Montiho o spoluprácu po tom, čo sa na jeho protikrízové postupy vzniesla vlna kritiky. Barroso tak dal najavo, že Komisia bude prísne postupovať voči akýmkoľvek náznakom protekcionizmu.

Monti bol počas svojho pôsobenia v Komisii tvrdým obhajcom jednotného trhu. V roku 2001 sa mu podarilo zablokovať fúziu medzi General Electric a Honeywell, ktorú schválila americká vláda a v roku 2004 rozbehol boj proti softvérovému gigantu Microsoft Corp. za to, že zneužíva svoje dominantné postavenie na trhu.

Socialisti a zelení obvinili súčasnú Komisiu, že nedokázala obhájiť princípy na ktorých je založený vnútorný trh, keďže schválila mnoho záchranných balíkov na pomoc bankám či automobilkám. Barroso vyhlásil, že Monti pripraví analýzu opätovného naštartovania vnútorného trhu založeného na princípe voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu v celej EÚ. Barroso podobným spôsobom vyzval bývalého guvernéra francúzskej národnej banky Jacquesa de Larosiéra, aby pripravil správu o reforme dohľadu nad finančnými trhmi.

Monti na svojich nedávnych verejných vystúpeniach niekoľkokrát zdôraznil, že vytúžený vnútorný trh sa rozpadá a varoval pred potenciálnymi dôsledkami, pokiaľ nikto nezakročí. V rozhovore pre denník Financial Times (FT) vyhlásil, že treba obmedziť daňové rozdiely medzi členskými štátmi, ak chce EÚ dosiahnuť väčšiu integráciu vnútorného trhu. Zdôraznil však, že nehovorí o daňovej harmonizácii, s ktorou by museli jednohlasne súhlasiť všetky krajiny. Podľa jeho slov je reálnejšou alternatívou daňová koordinácia.

Bývalý komisár upozornil, že Francúzsko a Nemecko už nebaví stále prehlbovanie integrácie v EÚ, pretože majú obavu, že by mohla vplývať na ich sociálne modely.  A preto sa podľa neho treba na problematiku začať pozerať z iného uhla pohľadu. „Musíme sa zbaviť myšlienok, že integrácia je prekážkou dosahovania sociálnych cieľov,“ povedal pre FT.

(EurActiv/Reuters)