Chorvátsko vyhovie EÚ, upraví daň z cigariet

Keďže Chorvátsko zlyhalo v snahe o to, aby sa rovnako zaobchádzalo so zahraničnými spracovávateľmi tabaku ako s domácou továrňou Tvornica Duhana Rovinj (TDR), Európska únia v daňových otázkach na niekoľko mesiacov prerušila prístupové rokovania so Záhrebom.

Podiel TDR na chorvátskom trhu je 85 % a z pohľadu bývalej Juhoslávie, kde je fajčenie veľmi populárne, má v rukách 27 %. „Európska komisia považuje náš návrh o troch úrovniach dane z cigariet za neakceptovateľný, pretože podľa nej by došlo k diskriminácií zahraničných výrobcov,“ povedal chorvátsky minister financií Ivan Suker na zasadnutí kabinetu.

Chorvátsko návrh predložilo minulý rok v apríli. Po konzultácii s Bruselom sa rozhodlo zmeniť ho. „Komisia uvítala, že sme pripravení neutralizovať rozdiely a vyžaduje rovnocennú daň z cigariet tak rýchlo ako to bude možné,“ povedal Suker pri prezentovaní zmien v návrhu zákona o dani z tabaku.

Krajina začala s prístupovými rokovaniami v roku 2005 s cieľom ukončiť ich tento rok a vstúpiť v roku 2011. Proces však zabrzdili aj námietky susedného Slovinska (členskej krajiny EÚ) pre nedoriešené staré rozpory ohľadom hraníc štátov.

(EurActiv/Reuters)