Chýba náhrada za farmárov odchádzajúcich do dôchodku

zdroj wikimedia commons

Diskusie o budúcnosti agropolitiky prebiehajú v rámci rokovaní o novom finančnom rámci pre rozpočet EÚ na obdobie 2014 – 2020. Do tohto kontextu ju počas druhého panelu Fóra občana na tému „Spravodlivá, efektívna a udržateľná poľnohospodárska politika EÚ“ vsadil europoslanec Vladimír Maňka (S&D, Smer-SD).

Poukázal na to, že napriek negatívnym dôsledkom pre poľnohospodárstvo, ktoré spomenuli rečníci v prvom paneli (EurActiv, 16/10/2012), EÚ podľa jeho slov Slovensku prospela. Upozornil na pridanú hodnotu, ktorú je schopné vygenerovať každé euro investované na európskej úrovni. Okrem toho z rozpočtu EÚ na Slovensko prichádza viac ako vyberie zo spotrebných daní či daní z príjmu fyzických osôb.

Význam spoločnej agropolitiky vidí práve v tvorbe podmienok pre spravodlivú súťaž a spravodlivosť by pri jej koncipovaní mala byť hlavnou zásadou. Osobitne spomenul daň z finančných transakcií, ktorej výnos by tiež mohol podporiť poľnohospodárstvo ak sa stane príjmom európskeho rozpočtu. Načrtol však aj otázku budúcnosti sektora z pohľadu starnúcich farmárov a chýbajúcej náhrady.

Europoslanec Sergej Kozlík (ALDE, ĽS-HZDS) sa zameral na konkurencieschopnosť sektora z globálneho pohľadu. Produkcia v iných častiach sveta stúpa oveľa výraznejšie, čo vyvíja tlak na postavenie EÚ. Ako však vysvetlil Únia je však stále vo fáze reformy prebytkov.

Po veľkom rozšírení k 7 miliónom farmárov v starých členských krajinách pribudli 4 milióny poľnohospodárov zo starých členských krajín. Preto došlo ku krokom, ktoré mali znížiť produkciu v nových členských štátoch a pretrvávajú silné diskriminačné tlaky aj z pohľadu dotácií. Výsledok rokovaní o podobe agropolitiky má podľa neho jasné smerovanie – kam sa pridajú Nemci, tak rozhodne aj Európsky parlament.

Riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jarmila Halgašová označila navrhovanú reformu za neefektívnu. Poukázala na výrazné rozdiely v platbách a skritizovala navrhované dorovnanie jednej tretiny rozdielu tým krajinám, kde platby nedosahujú 90 % priemeru v EÚ. Stropy pre platby veľkým farmám, ktoré tradične na Slovensku prevažujú, podľa nej nemajú žiadne opodstatnenie. Zelené opatrenia  zas z jej pohľadu skomplikujú prístup k dotáciám a zvýši sa administratívna záťaž.

Ako ďalej uviedla, EÚ je závislá od svetového trhu a situáciu môže skomplikovať aj fakt, že za starnúcich farmárov chýba náhrada. Dve tretiny majú viac ako 55 rokov, priemerný vek slovenských poľnohospodárov je však zatiaľ únosných 47 rokov. Len 7 % farmárov v EÚ má menej ako 35 rokov. Zamestnanosť v sektore však na Slovensku od roku 2004 klesla o viac ako 30 %. Z pohľadu reformy apelovala najmä na dôstojné podmienky na to, aby sektor prežil.