Cigarety od februára drahšie

Od 1. februára 2009 sa má špecifická časť sadzby dane z cigariet zvýšiť na 0,05 eura za kus (zo 1,41 Sk na 1,58 Sk za kus), sadzba dane na cigary a cigarky zasa vzrastie z 0,07 eura na 0,08 eura. Zmeny prináša novela zákona o spotrebnej dani schválená v októbri 2008. Podľa Ministerstva financií SR ide o posledné zvýšenie sadzieb spotrebnej dane za účelom dosiahnutia minimálneho daňového zaťaženia podľa európskej direktívy.

Podľa odhadov rezortu financií zmena prinesie za rok 2008 dodatočný výnos 149,35 milióna eur. Tento rok však dôjde k výpadku výnosu spotrebnej dane približne vo výške 152,69 milióna eur. Dodatočný výnos 43,15 milióna eur sa má prejaviť v roku 2010.

Pri vstupe do EÚ sa Slovensko zaviazalo plniť podmienky pre minimálne daňové zaťaženie cigariet. Podľa smernice musia byť súčasne splnené dve kritériá:

  • Minimálne percentuálne zaťaženie najpredávanejšej cenovej kategórie spotrebnými daňami musí byť na úrovni 57 % z maloobchodnej ceny,
  • minimálne daňové zaťaženie 1000 kusov cigariet musí po prepočte z národnej meny dosiahnuť 64 eur.

Podľa dohodnutého harmonogramu sa výška daňového zaťaženia mala dostať na úroveň požiadaviek EÚ do roku 2009.