Čistá doprava a znížená daň

Palivá používané vo vnútrozemskej plavbe na Slovensku sú oslobodené od spotrebnej dane. Pri železničnej doprave sa uplatňuje znížená sadzba. Európska komisia súhlasila, že tieto opatrenia sú v súlade s ustanoveniami smernice o zdaňovaní energií. Schéma štátnej pomoci sa vzťahuje na obdobie 10 rokov.

Tzv. „Čistá doprava“ loďou alebo železnicou má niekoľko výhod, vďaka ktorým získali daňové zvýhodnenie: priaznivejší vplyv na životné prostredie a klímu, o veľa nižšie náklady spojené s nehodami, keďže sú zriedkavé, veľká prepravná kapacita, čo môže odbremeniť cestnú sieť s dopravnými zápchami

Daňová štátna pomoc má tiež kompenzovať dodatočné náklady lodnej a železničnej doprave, keďže nie je možná priama preprava tovaru „od dverí k dverám.“

Komisia je presvedčená, že „je vhodné znižovať náklady na používanie kombinovanej dopravy, aby sa čistejšie druhy prepravy dostali na rovnakú úroveň ako cestná doprava.“