Daň pri registrácii auta nie je DPH!

Krátka správa:

Previnilé členské krajiny majú dva mesiace na to, aby napravili svoju daňovú legislatívu v súlade s európskymi normami – registračná daň na autá sa nesmie vykazovať akú súčasť DPH. Malta, Rakúsko a Fínsko musia túto prax odstrániť, alebo čeliť procesu pred Európskym súdnym dvorom.

Kritizovaná daňová úprava je výhodná pre predajcov. Registračná daň je sa účtuje ako súčasť DPH pri predaji auta. Obchodník ju odvedie štátu a následne vyúčtuje zákazníkovi. Podľa EK sa tieto dve dane nesmú spájať.

Vláda na Malte je pripravená robiť úpravy, ale opatrne. Tvrdí, že treba zvoliť prístup, ktorý „bude v súlade s legislatívou EÚ a zároveň zohľadní sociálne, ekonomické a environmentálne vplyvy potrebných úprav,“ uvádza Malta Independent. Obáva sa najmä vplyvu na miestnu ekonomiku a podnikanie: „unáhlené rozhodnutia v tejto citlivej veci by mohli byť škodlivé pre obchodníkov aj zákazníkov.“

Registračné dane na autá v EÚ sa väčšinou spájajú s ekologickými témami. Európska komisia sa minulý rok snažila neúspešne presadiť, aby sa minimálne 25% z celkového výberu z registrácie áut a z cestnej dane viazalo na CO2. Výsledkom malo byť rýchlejšie napĺňanie cieľov Kjótskeho protokolu. Rada ministrov Ecofin však návrh zamietla.

Motoristi platia vysoké registračné dane najmä vo Veľkej Británii. Čím luxusnejší model auta, vyššia spotreba a väčšie emisie CO2, tým vyššia registračná daň. V najvyššej kategórii terénnych áut je výška extra registračnej dane až 2000 libier.