Dane proti klimatickým zmenám

Zdroj: Simone Ramella, www.creativecommons.org

Pozadie

Lídri EÚ sa v Bruseli 8.-9. marca 2007 zaviazali znížiť emisie CO2 do roku 2020 o 20% v porovnaní s rokom 1990. Vzhľadom na to, že má Únia problémy splniť aj Kjótsky záväzok znížiť emisie o 8% do 2012, je to ambiciózny sľub.

V súčasnosti je najdôležitejším nástrojom EÚ na znižovanie emisií Systém obchodovania s emisiami (ETS). Ak chce Únia dosiahnuť ambiciózne ciele, musí nájsť aj iné spôsoby. Odpoveďou môže byť daňová politika. Jej prostredníctvom je možné preorientovať správanie spotrebiteľov i producentov k environmentálne udržateľnejším modelom.

Európa už teraz stanovuje minimálnu daň na pohonné hmoty, ktorá je značne vyššia než v USA. Pohonné hmoty sú tak v EÚ omnoho drahšie a autá predávané v Európe sú priemerne o 30% energeticky efektívnejšie než v USA.

Mnohé členské krajiny – Veľká Británia, Írsko, či stredo- a východoeurópske krajiny – však nie sú ochotné vzdať sa suverenity v daňovej oblasti. Akékoľvek rozhodnutie na úrovni EÚ bude vyžadovať jednomyseľný súhlas.

Rozhodovatelia, experti a iní aktéri sa 19.-20. marca 2007 zišli na Bruselskom daňovom fóre, aby diskutovali o nápadoch spojenia daní a udržateľného rozvoja.

Otázky

Napriek neochote členských krajín vytvoriť spoločnú daň na úrovni EÚ sa Komisia a Nemecké predsedníctvo pokúsia presvedčiť všetkých členov, že je to nevyhnutné pre boj proti klimatickým zmenám.

Argument globálneho otepľovania v minulosti fungoval. V roku 2005 prakticky nik nepočul o myšlienke spoločnej európskej energetickej politiky. Za dva roky však EÚ získala úplne novú spoločnú energetickú politiku – zdôraznením potreby prevziať globálnu iniciatívu v boji proti klimatickým zmenám, a s pomocou Ruska, ktorého politika podčiarkla potrebu zaistenia bezpečných dodávok energie do Európy.

Komisia teraz dúfa, že sa jej podarí presvedčiť členov na ekologické dane – Nemecko tento krok urobilo už v roku 1999.

Prvým krokom bol návrh minimálnej dane za predávanú motorovú naftu, čo má kamiónom zabrániť zvyšovať znečistenie tým, že na svojich trasách robia obchádzky, len aby mohli natankovať v lacnejšej krajine.

Harmonizovaný systém „zelených daní“ v EÚ žiadajú aj výrobcovia automobilov: má sa zakladať na emisiách CO2 z automobilov, čo má spotrebiteľov viesť ku kupovaniu ekologickejších áut. Na celkových emisiách CO2 z automobilovej dopravy sa to má premietnuť 5% poklesom.

Pozície

Komisár EÚ pre daňovú politiku László Kovács vyhlásil, že dane majú schopnosť posunúť pol miliardy európskych spotrebiteľov k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a súčasne recyklovať zisky späť do ekonomiky.

Dodal, že v tejto oblasti existuje priestor pre konanie: „Dane, ktoré by verejnosť najskôr platila, sú environmentálne dane. Rozumejú, že sa hrá o budúcnosť ľudstva… Aj vlády budú skôr preferovať zdaňovanie znečisťovania a spotreby, pretože zníženie daní z pracovnej sily môže viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti.“

Nemecký minister hospodárstva Peer Steinbruck povedal: „Komisia sa musí pozrieť na daňové otázky v celej EÚ.“ Dodal tiež, že treba urýchliť prácu na harmonizovaní energetických daní v EÚ. „Myslíme si, že je možné vytvárať pracovné miesta a chrániť životné prostredie.“

„Politická sféra a občania… sú stále viac konfrontovaní s následkami klimatických zmien a znečistenia životného prostredia. Myslím si teda, že pochopenie a ochota platiť (za kroky proti nim) narástli. A súčasne mnohé z našich priemyselných podnikov získali skúsenosť, že technologicky orientované projekty a procesy vedú k vyššej konkurencieschopnosti“, povedal nemecký minister.

„Nástroje založené na trhu sú najpriamejším a najjednoduchším spôsobom, ako prinútiť znečisťovateľa platiť“, povedal komisár pre životné prostredie Stavros Dimas a dodal: „Je logické, že sa má konať na úrovni.“

Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vyhlásila: „Ekologická daňová reforma nám môže pomôcť pretvoriť európske hospodárstvo, ktoré je stále charakterizované nedostatočným využívaním zdrojov pracovnej sily a nadmerným využívaním prírodných zdrojov.“

Podnikatelia však upozorňujú, že zvyšovanie daní môže poškodiť schopnosť EÚ konkurovať na globálnej úrovni.

Ďalšie kroky

  • 28. marec 2007 – Komisári Dimas (životné prostredie) a Kovács (dane) predstavia Zelenú knihu o environmentálnych daniach.