Daňové raje: kruh regulácií sa uzatvára

Nemecko podpísalo dohodu o výmene informácií s ostrovom Jersey v Lamanšskom prielive, známom ako daňový raj. Vďaka nej bude môcť predchádzať daňovým únikom. Podobné dohody má už s Jersey Holandsko i Spojené štáty.

Nemecký tlak na daňové raje zosilnel po tom, ako bývalý zamestnanec jednej lichtenštajnskej banky predal nemeckým úradom informácie o obrovských daňových únikoch Nemcov, ktorí mali v banke kontá. Škandál získal zakrátko európsky rozmer a o informácie prejavili záujem viaceré krajiny, vrátane Slovenska.

Snaha o reguláciu daňových rajov spája vyspelé krajiny. OECD sa im už niekoľko rokov snaží nanútiť zdieľanie informácií a spoluprácu v boji proti daňovým podvodom. Aj ministri financií G8 minul mesiac v Osake vyzvali „všetky krajiny, ktoré ešte plne neimplementovali OECD štandardy transparentnosti a efektívnej výmeny informácií v daňových otázkach, aby to bez meškania urobili“.

Väčšina daňových rajov spoluprácu prisľúbila. Z pôvodne 35 ostali na čiernej listine „nespolupracujúcich“ s OECD len tri – Lichtenštajnsko, Monako a Andorra. Ozývajú sa však výhrady, že krajiny ako Panama síce reformy prisľúbili, no neimplementovali ich.