Daňové zaťaženie vplyvom krízy mierne kleslo

Zdroj: Phillip Ingham, www.creativecommons.org

V roku 2008 v rozpočtoch štátov skončilo 39,3 % HDP. Prvýkrát za štyri roky tak miera daňového zaťaženia v EÚ klesla. V porovnaní s rokom 2007 o 0,4 %. Stále je však o tretinu vyššia ako napríklad v USA či Japonsku.

Na celkové daňové zaťaženie vplývali najmä protikrízové opatrenia vlád v podobe úľav na dani  z príjmov. Väčšinou však neznižovali sadzby dane, ale zvyšovali nezdaniteľné čiastky. Cieľom opatrení bolo stimulovať kúpnu silu obyvateľstva.

„Neočakáva sa, že by toto bremeno v nasledujúcich rokoch pokleslo, keďže štátne pokladnice sú prázdne v dôsledku masívnych výdavkov na stabilizáciu hospodárstiev,“ upozornila Komisia.

Správa štatistického úradu Eurostat a Generálneho riaditeľstva EK pre dane a colnú úniu vychádza najmä z daňových údajov za rok 2008. Slovensko malo v roku 2008 tretie najnižšie daňové zaťaženie v Únii na úrovni 29,1 %, zaradilo sa za Rumunsko (28 %) a Lotyšsko (28,9 %). Na druhej strane na čele rebríčka sa umiestnilo Dánsko (48,2 %) a Švédsko (47,1 %).

Na Slovensku okrem toho v období 2000 – 2008 najviac klesol pomer zdrojov vybratých štátom na daniach a odvodoch k HDP.  V roku 2000 boli tieto príjmy na úrovni 34,1 % a v roku 2008 na spomínaných 29,1 %.

V prípade spotrebných daní, ktoré tvoria približne štvrtinu daňových príjmov, došlo k prepadu o 0,7 %. „Ide o najväčší prepad za jeden rok a signalizuje závažnosť krízy,“ uvádza Komisia.

Podľa údajov za rok 2010 najvyššie horné sadzby dane z príjmu fyzických osôb platia Švédi (56,4 %), Belgičania (53,7 %) a v Holanďania (52 %). Naopak najmenej odvádzajú Bulhari (10 %), Česi a Litovčania (15 %), Rumuni (16 %) a Slováci (19 %).

Pokiaľ ide o zdaňovanie právnických osôb, najviac platia na Malte (35 %), vo Francúzsku (34,4 %) a v Belgicku (34 %) a najmenej v Bulharsku (10 %), na Cypre (10 %) a v Írsku (12,5).

V segmente zdanenia právnických osôb figuruje s najvyšším číslom Malta (35 %), Francúzsko (34,4 %) a Belgicko (34 %), s najnižším Bulharsko (10 %), Cyprus (10 %) a Írsko (12,5 %). Priemerná sadzba v EÚ je v súčasnosti 23,2 %.