Dánsko zavedie „tučnú daň“

Dánska vláda tento týždeň predstavila definitívnu podobu plánu fiškálnej reformy. Spôsobí však, že deficit rozpočtu sa v snahe stimulovať hospodárstvo môže zväčšiť na dlhšie časové obdobie. Vláda teda hľadá nové príjmy, informuje o tom portál Tax-news.

 Jedným z plánov je tzv. tučná daň. V praxi to znamená vyššie daňové zaťaženie na nezdravý životný štýl. Okrem fajčiarov zasiahne aj všetkých, ktorí holdujú jedlu, ktoré spôsobuje obezitu. Súčasťou stratégie je aj vyššia daň z emisií. Nová schéma by podľa vládneho odhadu mala ročne priniesť 194 miliónov eur do štátneho rozpočtu.

 Súčasťou reformy je aj dodatočná daň z odvodov na dôchodky, ktorá v krajine vyvolala kontroverzné reakcie. Analytici sa totiž obávajú, že tisíce Dánov budú nútení obmedziť odvody na dôchodkové sporenie. Poukazujú na to, že ich to bude viesť skôr k snahe vyhnúť sa plateniu dane, čo môže značne poškodiť celý dánsky dôchodkový systém.