Detská obezita sa má riešiť v rodine

Zdanenie slaných, či na cukry bohatých potravín s cieľom obmedziť ich konzumáciu, reštrikcie na reklamu nezdravého jedla alebo propagovanie zdravých stravovacích návykov a cvičenia sú najčastejšie spomínanými postupmi ako v dlhodobom horizonte odľahčiť zdravotnícky systém.

„Je to mimoriadne dôležité z pohľadu zdravotného stavu populácie v budúcnosti a tiež na udržateľnosť zdravotných systémov“, hovorí Roberto Bertollini, zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie  (WHO) pri EÚ.

Kampaň proti tabaku – zvyšovanie dane z tabaku spolu s reguláciou fajčenia a reklamy by mohla byť inšpiráciou aj pre potláčanie nezdravých stravovacích návykov, myslí si expert WHO.

Podľa Bertolliniho je zdanenie cigariet „jedným z najefektívnejších nástrojov na potláčanie fajčenia u mladých ľudí“. Uviedol to na diskusii venovanej rodine a detskej výžive organizovanej bruselským think-tankom Friends of Europe.

„Európska únia a európske národy musia hrať dôležitú úlohu v regulácii, zdanení a označovaní potravín“, vyzýva Bertollini.

Rastúce brucho Európy

Približne 22 miliónov detí v EÚ má nadváhu alebo sú obézne, pričom podľa Európskej komisie každý rok pribudne 400 tisíc detí s týmto problémom. Podľa nedávno publikovanej správy OECD má 13,3 % detí medzi 11 a 15 rokov nadváhu alebo sú obézne. Číslo rastie najmä u chlapcov.

Na európskej úrovni sa problém snažia riešiť podporou špecializovaných kampaní a podujatí propagujúcich zdravé stravovanie. Podľa expertov sa ale dá spraviť viac.

Marcela González –Gross z fakulty fyzickej aktivity a športových vied na Universidad Politécnica v Madride si myslí, že zdanenie a vytváranie špecifických politík nie sú nevyhnutne tou správnou odpoveďou na tento zdravotný problém.

Poukazuje na fakt, že v niektorých častiach Spojených štátov obezita narastá napriek lokálnym snahám o zdanenie tučného jedla a obmedzenia slaných, sladkých a jedál a soft drinkov na školách. Kým v Európe je obéznych 10 % populácie v Amerike je to 33 %.

„Mali by sme sa pozrieť na to, čo robíme zle“, hovorí González-Gross pre EurActiv. Rodičia ako aj školy by podľa nej mali hrať aktívnejšiu úlohu pri propagovaní zdravého životného štýlu a pohybu.

To by sa malo začať každé ráno doma. González-Gross študuje napríklad to ako deti, ktoré idú do školy bez raňajok majú sklon byť tučnejšie a mať viac zdravotných problémov. Odhady hovoria, že neraňajkuje približne štvrtina európskych adolescentov, pričom tento počet sa zvyšuje úmerne s vekom tínedžerov.

Až 58 % chlapcov a 1/3 dievčat medzi 13 a 16 nemajú dostatok pohybu – to znamená aspoň 60 minút miernej až intenzívnej aktivity denne.  Čím sú tínedžeri starší tým menej pohybu majú.

Príjem rodiny a vzdelanie rodičov sú tiež dôležitým faktorom pri spôsobe stravovania detí a ich návykoch k pohybu. Problémy s váhou a so zdravím sú zväčša väčšie v sociálne slabých rodinách.

„V Európe je aj severo-južné delenie“, hovorí španielska odborníčka. Napríklad Španielsko má podiel detí s problémom s nadváhou vyšší ako je v severských krajinách.