Dezignovaný komisár pre obchod odmietol uhlíkové clo

„Osobne si nemyslím, že je to správny prístup,“ vyhlásil včera Karel de Gucht, dezignovaný komisár pre obchod, pred poslancami EP, ktorí budú o zložení novej Komisie hlasovať 26. januára. „Je to prístup, ktorý bude znamenať mnoho praktických problémov,“ doplnil.

Krajiny EÚ sa zaviazali počas ďalších rokov znižovať mieru tvorby emisií CO2, čo však podnikatelia vnímajú ako úsilie, ktoré sa môže podpísať pod zdraženie tovarov a služieb vyprodukovaných na jednotnom trhu. V nadväznosti na to sa obávajú silnej konkurencie výrobcov v Indii a v Číne, ktorých pri podnikaní nezaväzuje prísna klimatická legislatíva.

Niektorí politici pokladajú za riešenie uvalenie uhlíkového cla na tovary, ktoré sa dovážajú z takýchto krajín. Návrhy sa objavujú najmä vo Francúzsku. Napríklad prezident Nicolas Sarkozy v decembri vyhlásil, že uhlíková daň by stabilizovala priestor pre podnikanie.

„Veľkým rizikom je skĺznutie k obchodnej vojne,“ vyhlásil dezignovaný komisár. Vyzval politikov, aby stáli za princípmi trhových pravidiel, keď budú ochraňovať životné prostredie.

De Gucht je i za zrušenie taríf pre dovoz zelených technológií, či už ide o veterné turbíny alebo solárne panely. Súčasne však nepredpokladá, že by sa bezcolné obchodovanie s nimi dokázalo ukotviť i v širšom rámci, napríklad v pravidlách Svetovej obchodnej organizácie.

Nominant Belgicka tiež prisľúbil, že sa bude usilovať o vytvorenie „koalície krajín“, pokiaľ ide o komplexnú otázku zdaňovania zelených tovarov. Takýto prístup podľa neho patrí do balíka nástrojov pre boj s klimatickými zmenami.

Dezignovaný komisár pre dane Algirdas Šemeta počas vypočutia pred európskymi poslancami zdôraznil potrebu nových pravidiel pre zdaňovanie energetického sektora.

„Smernica o energetických daniach bude jednou z mojich prvých priorít na mojom budúcom poste. Myslím si, že ak sa v budúcnosti posunieme vpred v zelených daniach, dovolí nám to znížiť daňové zaťaženie práce,“ uviedol.

Ak budú poslanci EP o novej Komisii hlasovať kladne, tím komisára Šemetu začne vypracúvať návrh nových pravidiel zdanenia v energetike. Je však pravdepodobné, že v mnohých smeroch  nový kabinet nadviaže na prácu súčasného komisára, ktorý na podobnom dokumente začal pracovať, no do konca funkčného obdobia nebude zrejme ani vo fáze uceleného návrhu. Hlavnou myšlienkou textu je odvodzovanie miery zdaňovania palív podľa miery tvorby emisií uhlíka pri ich spaľovaní.

EurActiv/Reuters