Dohoda o FTT naďalej mešká

Zdroj: PES (Flickr)

Na posilnenú spoluprácu pri zavedení dane z finančných transakcií (Financial Transaction Tax, FTT) sa podujalo 11 z 18 členských krajín eurozóny. Zatiaľ sa im však stále nepodarilo dospieť k dohode.

Meškanie môže podľa diplomatov ohroziť jej zavedenie, pôvodne naplánované na začiatok roku 2016. FTT podporujú aj najsilnejšie ekonomiky EÚ, Nemecko a Francúzsko.

Ministri financií krajín eurozóny chceli sfinalizovať dohodu počas svojho utorkového stretnutia. Rozdiely v názoroch na to, ako túto daň vyberať sú však naďalej natoľko veľké, že ohrozujú celkovú dohodu, ktorá sa očakávala konca decembra.

 „Dohoda pred koncom roka nebude možná,“ povedal nemenovaný diplomat.

Jedine, že by sa našla „veľká miera politickej vôle“, konštatuje iný zdroj.

Nepomohlo ani to, že francúzsky minister financií Michel Sapin prišiel s kompromisným návrhom, o ktorom dúfal, že sa na ňom ministri v decembri zhodnú.

Daň má zabezpečiť, aby banky a finančné domy niesli časť nákladov spojených s hasením finančnej krízy z minulých rokov.

Pôvodný návrh Európskej komisie uvádzal, že daň z finančných transakcií sa má odvádzať ak aspoň jedna zo strán tejto transakcie sídli v EÚ. Navrhovaná sadzba bola 0,1 % pre podiely a dlhopisy a 0,01 % pre deriváty.

Zástancovia dane dúfajú, že výnosy z dane bude možné použiť  na medzinárodnú pomoc alebo na investície stimulujúce rast. Zatiaľ však vôbec nie je jasné, na čo by mal byť zisk, odhadovaný Nemeckom na 37 miliárd eur ročne, putovať.

Zavedenia dane z finančných transakcií získalo v EÚ podporu v októbri 2012. Rozpory ale prevládajú v navrhovaných spôsoboch jej výberu a v otázke rozsahu finančných produktov, na ktoré by sa mala vzťahovať.  

Dátum jej zavedenia sa preto už viackrát posúval z roku 2014 na 2016, pričom tento môže byť znova neistý.

Francúzsko sa domnieva, že aj FTT obmedzená na 11 krajín (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Belgicko, Portugalsko, Rakúsko, Estónsko, Grécko, Slovensko a Slovinsko) by mohla priniesť aspoň 6 miliárd eur. Vo svojom pôvodnom návrhu Európska komisia odhadovala, že by daň mohla zabezpečiť až 57 miliárd eur ročne ak by sa vzťahovala na všetkých 28 členských štátov EÚ.

Medzinárodná mimovládna dobročinná organizácia Oxfam viní za chýbajúcu dohodu práve Francúzsko, ktoré chce vraj chrániť banky. Sapinov návrh by podľa jej hovorkyne znamenal, že sa vyberie len desatina možných výnosov a práve preto nezískal pre svoj návrh podporu ministrov.