Drahá lacná pracovná sila na Slovensku

Pozadie:

OECD vydáva každoročne štúdiu o zdaňovaní pracovnej sily vo svojich tridsiatich členských krajinách. Výsledný rebríček zostavuje na základe celkového daňového zaťaženia, čo je rozdiel medzi nákladmi na prácu pre zamestnávateľa a čistým príjmom, ktorý zamestnanec dostane, vrátane všetkých štátnych sociálnych príspevkov. Celkové daňové zaťaženie teda zahŕňa daň z príjmu aj odvody.

Otázky:

Najvyššie celkové daňové zaťaženie v rámci OECD v minulom roku malo Belgicko, Maďarsko a Nemecko. Najnižšiu úroveň vykázali Mexiko, Kórea a Nový Zéland. Slovensko vykázalo o niečo vyššiu hodnotu ako priemer OECD. Zaťaženie je udávané ako percento z celkových nákladov na prácu jedného bezdetného zamestnanca s priemerným príjmom:

Celkové daňové zaťaženie v roku 2007
OECD priemer 37,7%
Slovensko 38,5%
Belgicko 55,5%
Maďarsko 54,4%
Nemecko 52,2%
Česko 42,9%
Poľsko 42,8%
USA 30%
Mexiko 15,3%

 Najväčší podiel z tohto daňového zaťaženia na Slovensku pripadá na odvody, ktoré platí zamestnávateľ. V Poľsku je tento pomer obrátený – najväčšie bremeno znáša zamestnanec. Daň z príjmu tvorí najväčšiu časť celkového zaťaženia v Dánsku. Správa OECD porovnáva aj mzdové náklady vyjadrené v dolároch parity kúpnej sily. Lacnejšia pracovná sila ako na Slovensku je už iba v Mexiku.

celkové daňové zaťaž. podiel: daň z príjmu

podiel:

odvody zamestnanec

podiel: odvody zamestnávateľ mzdové náklady v USD
Nemecko 52,2% 18,4% 17,4% 16,4% 59 526
Dánsko 41,3% 30,2% 10,6% 0,6% 41 252
Česko 42,9% 7,7% 9,3% 25,9% 23 604
Maďarsko 54,4% 16,1% 12,6% 25,7% 21 552
Poľsko 42,8% 5,4% 20,5% 17% 19 847
Slovensko 38,5% 7,1% 10,6% 20,8% 18 215