EEA: Presuňte dane z práce do životného prostredia

Európska environmentálna agentúra (EEA) tento týždeň predstavila ministrom pre životné prostredie a zamestnanosť správu, v ktorej tvrdí, že "zelenšie" fiškálne reformy môžu oživiť zamestnanosť a zároveň ochrániť životné prostredie.

Navrhujú napríklad presunúť dane z práce, čo by zatraktívnilo zamestnávateľom najímanie nových ľudí a pomohlo oživeniu hospodárskeho rastu.

Ministri sa stretli v Miláne, v rámci talianskeho predsedníctva EÚ, kde diskutovali o klimatických zmenách a zelenom raste.

„Dobre nastavené environmentálne dane môžu znížiť znečistenie a zvýšiť účinné využívanie zdrojov nákladovo efektívnym spôsobom. Zároveň podporia zamestnanosť, hospodársky rast a sociálnu spravodlivosť,“ povedal Bruyninckx. Environmentálne dane sú, podľa neho, málo využívaným nástrojom. V súčasnosti tvoria 2,4 % HDP EÚ.

Správa obsahuje aj ďalšie odporúčania na oživenie ekonomiky prostredníctvom zavádzania „zelenších“ opatrení. To by malo uľahčiť rozvoj environmentálne priateľských produktov a služieb, tzv. eko-inováciu. Podľa správy existuje korelácia medzi zavedením eko-inovácie vo firmách a účinným využívaním zdrojov v krajinách, v ktorých vykonávajú svoju činnosť.

Environmentálne stratégie, ktoré chránia životné prostredie

Kríza zastavila pokrok v ochrane životného prostredia, napriek snahám integrovať environmentálne ciele do stratégií fiškálnej obnovy, tvrdí správa.

Zo strachu, že by to spomalilo hospodársku obnovu sa ministri obávajú zavedenia prílišného „zeleného“ bremena na spoločnosti.

Mnoho Európanov však musí čeliť nezamestnanosti. Je to hlavným problémom mladých ľudí, pričom  nezamestnanosť v tomto prípade predstavuje 20-30 % naprieč EÚ.

Aj Medzinárodná organizácia práce (ILO) sa v Miláne postavila za stratégie zamestnanosti, ktoré chránia aj životné prostredie, ako napríklad zelenšie investície. „Svet si nemusí vyberať medzi ochranou životného prostredia a vytváraním pracovných miest,“ povedal generálny riaditeľ ILO, Guy Ryder.

Neformálne stretnutie ministrov sa konalo po tom, ako Európska komisia vydala návrh, ktorý tlačí EÚ k hospodárstvu využívajúcemu odpad.

Okrem toho vydala Komisia sériu opatrení zameraných na oživenie zamestnania priateľského k životnému prostrediu, ako voda, odpad a obnoviteľné energie.