EK nás upozornila na sieťové poplatky a nejasnú cenotvorbu

Odborníci z centra energy analytics a zástupcovia spoločnosti RWE Gas Slovensko v piatok (7.5.) na novinárskom workshope v Bratislave vysvetlili princípy i úskalia cenotvorby v regulovaných segmentoch zákazníkov na Slovensku, ktorými sú domácnosti a tiež malé podniky.

V prípade elektriny sa cenová regulácia týka všetkých domácností a podnikov so spotrebou do 30 MWh/rok, v prípade zemného plynu sú to domácnosti so spotrebou do 68.575 kWh/ročne a malé podniky do 1000 MWh/rok.

Zuzana Lukáčová, hlavná analytička energy analytics, pripomenula, že regulátor určuje maximálnu cenu dodanej elektriny alebo plynu pre odberateľov, dodávatelia tak môžu poskytovať nižšie ceny ako sú určené.

Upozornila aj na to, že Európska únia nedávno „označila cenotvorbu na Slovensku za netransparentnú a vytýka nám vysoké ceny elektriny pre priemysel“.

Posudok z Bruselu

Európska komisia koncom mája vydala posúdenie národného programu reforiem  programu stability na rok 2013 a odporúčania pre všetky členské krajiny. V oblasti energetiky sa Komisii okrem iného nepozdáva napríklad opätovné zavedenie cenovej regulácie na dodávky elektriny a plynu pre malé podniky, nastavenie regulácie bez vykonania relevantnej ekonomickej analýzy, či environmentálne škodlivé subvencie pre ťažbu domáceho uhlia.

Hoci maloobchodné ceny plynu sú  pre domácnosti pod priemerom EÚ, pre priemysel sú mierne nad priemerom Únie. „Podobne ako v ostatných východoeurópskych krajinách sú veľkoobchodné ceny plynu vyššie než ceny v severozápadnej Európe, kde prístup k viacerým zdrojom plynu a konkurenčné obchodovanie viedlo k zníženiu cien. Na osi sever – juh stále neexistujú žiadne plynové prepojenia,“ uviedla EK.

V oblasti elektriny Komisia poukazuje na to, že vzhľadom na prepojenie slovenského a českého trhu sú veľkoobchodné ceny v oboch krajinách rovnaké. „Neregulované ceny pre koncových užívateľov pre stredne veľkých priemyselných spotrebiteľov na Slovensku boli však v roku 2011 piate najvyššie v EÚ. V priemere boli v uplynulých štyroch rokoch približne o 21 % vyššie než ceny pre ich českých konkurentov,“ píše sa v dokumente.

Za hlavný dôvod tohto rozdielu považuje najmä vysoké sieťové náklady, ktoré sú jedny z najvyšších v Únii.  Aj keď náklady na energie poklesli, sieťové náklady sa v rokoch 2009 – 2012 zvýšili.

Podľa údajov Eurostatu sú sieťové náklady Slovenska pre priemyselných spotrebiteľov o 40 % vyššie než v ČR, zatiaľ čo pri domácnostiach sú vo všeobecnosti porovnateľné. Napriek tomu sú sieťové poplatky pre domácnosti v oboch krajinách jedny z najvyšších v EÚ.

De-regulácia a konkurencia na liberalizovanom trhu

„Regulovaná cenotvorba je žiaľ v rozpore s avizovanou dereguláciou ÚRSO,“ poznamenala Zuzana Lukáčová.

Igor Mondek, vedúci úseku Predaj spoločnosti RWE Gas Slovensko, dodal: „Trh je liberalizovaný, ale regulácia sa napriek tomu rozširuje.“

V súvislosti s konkurenčným bojom o zákazníka vysvetlil: „Primárne produkty, ktoré sú dnes na slovenskom trhu, sú hlavne zľavou z ceny produktu,“ pričom rôzni dodávatelia používajú vo svojich ponukách rozličné názvy a výpočty  zliav.

Martin Petrašovič, produktový manažér firmy, zdôraznil, že pre zákazníka „nie je ani tak dôležitá cena komodity, ale koncová cena, ktorá obsahuje aj dane, či poplatky za distribúciu a prenos.“ Podčiarkol, že prirátanie 20-percentnej DPH k ponúkaným zľavneným cenám môže „výrazne poprehadzovať rebríček firiem“.

Pri porovnávaní dodávateľov je podľa Mondeka dôležité sledovať aj dĺžku viazanosti, nastavenie zľavy, ale tiež región, v ktorom odberateľ býva, nakoľko pri výpočte ceny za plyn sa pre jednotlivé oblasti Slovenska používa odlišný koeficient k. Ten súvisí s tlakom plynu v potrubí, ktorý sa líši podľa nadmorskej výšky odberného miesta.