Ekologická DPH?

Krátka správa:

Rada ministrov financií EÚ (Ecofin) sa zatiaľ nedohodla, či podporí zavedenie zníženej sadzby DPH na ekologické produkty (energeticky úsporné žiarovky, ekologické materiály…) Návrh presadzuje Francúzsko a Veľká Británia. Cieľom je pestovať v spotrebiteľoch ekologicky uvedomelé správanie.

Eurokomisár pre dane László Kovács potvrdil, že ekologická DPH by mohla byť súčasťou balíka navrhovaných zmien, ktoré komisia predstaví na budúci rok. Všetko však bude závisieť od hlasovania v Rade. Francúzsko chce tému presadzovať počas svojho európskeho predsedníctva v druhej polovici roka 2008.

Proti ekologickej DPH existujú výhrady. Slovenské ministerstvo financií už tradične bráni daňový systém pred ďalšími výnimkami. Vyhlásilo, že “na plnenie cieľov politiky životného prostredia sú vhodným a účelným nástrojom spotrebné dane,” čo považuje za dostatočné riešenie. Na Slovensku sa ekologický aspekt odzrkadľuje v znížení:

  • spotrebnej dane (na bezolovnatý benzín, plynné uhľovodíky…)
  • cestnej dane (pri kombinovanej doprave, autá na alternatívny pohon…)
  • daň z príjmov (výdavky na vlastné zariadenie na ochranu životného prostredia)
  • daň z nehnuteľností (stavby, ktoré zlepšujú stav životného prostredia…)

MF SR preto nepovažuje znižovanie DPH z ekologických dôvodov za efektívne, pretože by to mohlo byť “neprehľadné alebo až kontraproduktívne.” Zároveň však nevylučuje, že po preštudovaní konkrétnych návrhov, ktoré nebudú príliš zneprehľadňovať systém, môže zmeniť názor a ekologickú DPH podporiť.

International Herald Tribune citoval nemeckého diplomata, ktorý naznačoval nesúhlas Berlína: “Problémom je, že technológie dnes napredujú veľmi rýchlo a čo je ekologické dnes, nemusí byť zajtra. Nejaký zoznam produktov nemôže fungovať.” Objavili sa tiež obavy z tlaku lobistov, aby značku “ekologicky priaznivý” dostali len vybrané produkty.

Ecofin tiež odmietol návrh na povinnú previazanosť daní v automobilovom sektore na emisiu CO2. EK navrhovala, aby sa minimálne 25% z celkového výberu z registrácie áut a z cestnej dane viazalo na CO2. Výsledkom malo byť rýchlejšie napĺňanie cieľov Kjótskeho protokolu. Členské štáty však majú rozličné názory na to, ako dosiahnuť zníženie škodlivých emisií a obzvlášť na mieru angažovanosti EÚ v tejto veci.

Na Rade neuspeli ani Cyprus, Malta, Česká republika, Poľsko a Slovinsko, ktoré čakajú na predĺženie výnimky uplatňovať zníženú DPH na vybrané služby. Tá im vyprší do konca roka. Riešenie by malo vzniknúť na najbližšom zasadaní 4. decembra.