Ekologické potraviny prezradí nové logo

Logo "Eurolist"

Od 1. júla 2010 sa budú musieť potravinárske výrobky, ktoré sa vyrobili v krajinách EÚ v súlade s presne stanovenými kritériami ekologickosti, označovať novým logom. Grafický symbol má vyjadrovať, že predbalený tovar sa vyrobil v súlade s prísnymi environmentálnymi štandardmi.

Logo vybrala Európska komisia vo verejnej súťaži. Návrhy predkladali študenti umenia a dizajnu. Z asi 3.500 návrhov vybrala odborná porota 3 kandidátov, spomedzi ktorých o víťazovi mohli do 31. januára 2010 rozhodnúť občania v elektronickom hlasovaní.

Víťazné logo nesie pomenovanie "eurolist". Jeho autorom je Dusan Milenkovic, študent z Nemecka, informuje v tlačovej správe Európska komisia. Jeho návrh oslovil 63 percent z viac ako 130 tis. hlasujúcich.

"Som rada, že máme nové logo na označovanie ekologických potravín," uviedla Mariann Fischerová-Boelová, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorá iniciovala súťaž na výber nového loga. "Súťaž upriamila pozornosť na problematiku ekologických potravín a priniesla nám logo, ktoré je pre každého ľahko rozpoznateľné. Ide o príjemný, elegantný dizajn a teším sa, že od júla tohto roku budem môcť nakupovať výrobky označené týmto logom," doplnila.

Európske logo sa bude musieť povinne uvádzať na príslušných potravinárskych tovaroch, ktoré sa vyrobili v krajinách EÚ. Označovanie dovezených tovarov bude dobrovoľné. "Eurolist" súčasne nenahrádza iné logá, ktoré možno dnes nájsť na obaloch, medzi nimi napríklad ZELENÝ BOD.

"Návrh „eurolist“ znázorňuje hviezdy EÚ v tvare listu na zelenom pozadí. Ide o veľmi jednoznačný symbol, ktorý sprostredkúva dva jasné odkazy: na prírodu a na Európu," informovala Európska komisia. V blízkom období sa logo doplní ako príloha do nariadenia o ekologickom poľnohospodárstve.

Logá umiestnené na obaloch výrobkov majú vplyv na rozhodovanie sa spotrebiteľov, hovorí pre EurActiv.sk Katarína Kretter zo spoločnosti ENVI-PAK, ktorá je držiteľkou ochrannej známky (loga) ZELENÝ BOD na Slovensku.

Na otázku, či nie je "eurolist" konkurenciou pre iné environmentálne logá, Katarína Kretter odpovedá: "Čím viac informácií má spotrebiteľ možnosť o tovare získať, tým je jeho rozhodovanie jednoduchšie. Eurolist nemôže byť vnímaný ako konkurencia ochrannej známky ZELENÝ BOD, pretože ZELENÝ BOD neinformuje o samotnom výrobku. Jeho umiestnenie na obaloch informuje, že výrobca preberá zodpovednosť za využitie druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu. Jediné, čo sa dá vnímať ako konkurencia, je obmedzené miesto na obaloch malých výrobkov, kde je už teraz pre mnohých výrobcov problém umiestniť všetky informácie."