Ekologickí výrobcovia by mali byť zvýhodnení

Krátka správa:

V medzinárodnej konkurencii môžu prísne európske ekologické štandardy znamenať pre domácich výrobcov nevýhodu. Komisár pre priemysel a podnikanie Günter Verheugen to chce zohľadniť v európskej legislatíve – buď budú zahraniční výrobcovia zahrnutí do európskeho systému obchodovania s emisiami, alebo získajú domáci výrobcovia kompenzácie za povinnosť dodržiavať ekologické limity. Informáciu priniesol EuropeanVoice.

Začiatkom roka 2008 predstaví Verheugen akčný plán udržateľného priemyslu. Obsahoval by aj rozšírenie ekologickej smernice, ktorá by zvýhodňovala firmy s najvyššími ekologickými štandardami. Zatiaľ sa uvažuje o dvoch výhodách:

  • daňové úľavy
  • zvýhodnenie pri verejných obstarávaniach

V prejave pred výborom Európskeho parlamentu pre klimatické zmeny vyhlásil, že únia si nemôže dovoliť, aby jej energeticky náročné odvetvia ako oceliarstvo, či výroba cementu, stratili konkurencieschopnosť v porovnaní so zahraničnými výrobcami, ktorí nemusia dodržiavať prísne ekologické limity.

Európski výrobcovia by zvýhodnenia privítali, ale varujú pred snahami prinútiť ich zahraničných konkurentov vstúpiť  do systému obchodovania s emisiami. Daniel Cloquet zo zamestnávateľskej federácie BusinessEurope to označil za „riskantnú myšlienku.“ Citoval ho EuropeanVoice. Obáva sa, aby takéto opatrenie neviedlo k recipročným krokov zahraničnej konkurencie.

Diskutujte: Hrozí nám globálna environmentálna katastrofa?