Erotické centrum žaluje Belgicko. Tvrdí, že je kino

Zdroj Flickr/Taruko Kotaka

Európsky súdny dvor rieši kuriózny prípad. Šiesta európska smernica o DPH v prípade kín a iných kultúrnych služieb umožňuje aplikovať nižšiu sadzbu, ako je európske 15-percentné minimum. Podľa belgických zákonov sa za premietanie v kinách účtuje 6-percentná daň.

Erotické centrum BVBA prevádzkujúce videokabínky, kde sa po vhodení mincí dajú v súkromí sledovať filmy pre dospelých, tvrdí, že nižšia sadzba by sa mala vzťahovať aj na jeho služby. Belgické úrady sú však proti. Podľa nich sex-shop nie je kinom, ale „automatizovaným rekreačným zariadením“ a to musí podľa zákona svojim zákazníkom účtovať vyššiu 21-percentnú daň.

Belgický súd sa teda obrátil na Európsky súdny dvor. Ten zajtra (28. januára) začne prejudiciálne konanie, kde sa bude hľadať odpoveď na otázku, či za kino možno považovať aj „kabínu, ktorá pozostáva z uzamknuteľného priestoru, v ktorej je miesto len pre jednu osobu, ktorá v nej môže za poplatok sledovať na televíznej obrazovke filmy, pričom sama spúšťa projekciu filmu vhodením mincí, môže si voliť z rôznych filmov a počas doby, za ktorú si zaplatila poplatok, môže voľbu sledovaného filmu meniť“.