EÚ: Spoločne proti ilegálnemu obchodu s tabakovými výrobkami

Každý rok európske členské štáty prichádzajú o stovky miliónov eur pre neodvedené spotrebné dane z pašovaných cigariet a napodobenín. Falšovaním obľúbených značiek cigariet sa zároveň narušuje konkurenčné prostredie a vznikajú nelegálne dodávateľské siete.

V boji proti ilegálnemu obchodu s tabakovými výrobkami členské štáty podpísali dohodu zameranú na boj proti pašovaniu a falšovaniu so spoločnosťou Philip Morris International (PMI) a v roku 2007 dohodu o spolupráci s Japan Tabacco International (JTI). Postupne ich podpísali všetky členské štáty – v týchto dňoch ako posledná Veľká Británia.

Podpredseda Komisie Siim Kallas tento jednotný postup okomentoval slovami: „Keďže dohody teraz pokrývajú celé teritórium EÚ, implementácia bude komplexnejšia a efektívnejšia. Pre pašerákov a podvodníkov bude oveľa ťažšie preniknúť na trh. Nie je to výhodné len pre Veľkú Britániu, ale aj pre celú EÚ, pretože môže svoje finančné záujmy chrániť ako celok.“

Jedným z hlavných prvkov oboch zmlúv je v prvom rade vytvorenie mechanizmu dlhodobého predchádzania pašovaniu cigariet spoločností PMI a JTI na európskom trhu. V spolupráci s úradom OLAF a členskými štátmi sa v dohodách ustanovuje zavedenie postupov na monitorovanie a vysledovanie pôvodu výrobkov, aby bolo možné stanoviť moment, kedy sa originálne cigarety (značiek PMI a JTI) odklonia zo zákonného zásobovacieho reťazca a padnú do rúk pašerákom.