EÚ zaviedla nový systém monitorovania tranzitu tabaku či alkoholu

Podľa európskej legislatívy sa spotrebné dane z alkoholu, tabaku a energetické produkty sa spotrebná daň platí až v poslednom bode, tesne pred konzumáciou. Je preto veľmi dôležité dôsledne sledovať tranzit tovaru, aby nedošlo k daňovým únikom. Doteraz sa na monitorovanie používal systém papierový systém.

Od 1. apríla ho nahradil EMCS (The Excise Movement and Control System), ktorý papierovú dokumentáciu nahradí elektronickou formou a pohyb tovaru bude možné sledovať v reálnom čase. Počítačom riadený systém celý proces urýchľuje a znižuje náklady pre obchodníkov.

Podľa odhadov každý rok približne sto tisíc obchodníkov odošle 4,5 milióna zásielok do iných členských štátov. Ako informuje Európska komisia systém členským štátom umožní dôkladne sledovať pohyb tovaru, za ktorý ešte spotrebná daň zaplatená nebola. Vďaka digitálnemu systému sa uľahčí výmena informácií medzi zodpovednými orgánmi a ľahšie odhalia prípadné úniky.