EÚ zrýchľuje hospodársku reformu

Zdroj: MMF

Brusel pripustil, že sa snaží o skrátenie časového plánu pre reformu spôsobu, ako blok manažuje svoje problémy s dlhmi a fungovania finančného sektora. Reaguje tak na kritiku, že EÚ zaostáva za rýchlejším reformným procesom v USA.

Stály predseda Rady Herman van Rompuy apeluje na európskych politikov, aby dali zelenú finančným a ekonomickým reformám najneskôr v októbri tohto roka. Pôvodne mal schvaľovací proces trvať do konca roka, no EÚ podľa zdrojov blízkych predsedovi začína cítiť tlak rýchlejšej reformy, ktorá prebieha na druhom brehu Atlantiku.

Van Rompuy vedie pracovnú skupinu určenú na formovanie ekonomickej reformy. Podľa nového časového harmonogramu by kľúčové rokovania o sporných bodoch týkajúcich sa dohľadu nad bankami mali prebiehať od 30. augusta do 2. septembra. Parlament by o nových orgánoch dohľadu mal hlasovať počas plenárneho zasadnutia koncom septembra.

Ministri financií sa stretnú 6. a 7. septembra, aby diskutovali o nových spôsoboch monitorovania a tvorby hospodárskej politiky. Národní lídri by sa záležitosťou mali zaoberať 16. septembra.

USA už ledva dovidíme na chrbát

Ešte začiatkom júla v USA prešiel 2400-stranový dokument o finančnej reforme, tzv. Dodd-Frank Bill. V EÚ zatiaľ prebiehajú len vyjednávania medzi členskými štátmi. Brusel včera odmietol kritiku, že postupuje veľmi pomaly. Ospravedlňuje sa tvrdením, že reforma fiškálnej politiky a finančného sektora bloku potrebuje viac času, aby sa zabezpečili želané dlhodobé výsledky.

„Práve naopak, postupujeme neuveriteľne rýchlo a robíme veci, ktoré by pred tým trvali roky,“ uviedol Amadeu Altafaj Targio, hovorca Komisie. Komplexný návrh na reformu makroekonomického dohľadu exekutíva podľa jeho slov predloží koncom septembra.

Jürgen Stark, člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky odmietol tvrdenie, že reforma v eurozóne je paralyzovaná. „Budeme svedkom posilneného fiškálneho dohľadu, prísnejšej implementácie multilaterálneho dohľadu pri náprave nadmerného deficitu a dlhu a lepšie nástroje pre prevenciu a riešenie kríz,“ uviedol pre Financial Times.

Podľa Starka finančná reforma v EÚ nemôže prebiehať rýchlejšie, pretože čiastkové zmeny by mohli obmedzovať hospodársky rast v oveľa väčšej miere ako väčšie štrukturálne reformy fiškálnej politiky krajín.

Pozorovatelia sú však presvedčení, že EÚ nie je schopná zrýchliť svoje snahy. „Dvadsaťsedemčlenný hlasovací mechanizmu je príliš pomalý a svoju rolu hrá príliš veľa rôznych záujmov,“ napísal komentátor Wolfgang Reuter pre nemecký magazín Der Spiegel. „Kým Američania zasahujú do biznis modelov svojich finančných spoločností, politici v Bruseli strávili uplynulé týždne hádaním sa o to, aké právomoci by mal dostať nový európsky orgán pre bankový dozor,“ dodal Reuter.