EÚ zvažuje výrazné zníženie ciel

Európska komisia dostala taliansky návrh na stôl už pred niekoľkými mesiacmi a následne sa spýtala na názor ostatných členských štátov. Zároveň medzitým vytvorila zoznam 92 produktov, na ktoré by sa clá mali znížiť. Krajiny však nie sú jednotné. Jedny tento krok podporujú, druhé tvrdia, že dôjde k poškodeniu ich vlastného výrobného priemyslu.

Na zozname podľa Reuters figurujú medzi inými materiály pre oceliarsky, kozmetický, obuvnícky, nábytkársky, odevný a automobilový priemysel. Taliansko s veľkou výrobnou základňou dováža suroviny z Číny, Brazílie a Ruska, ktoré využíva na výrobu tovaru s vyššou hodnotou. V rámci svojho návrhu odhaduje, že európske firmy by mohli ročne ušetriť dve miliardy eur, ak sa znížia clá.

Avšak tri najväčšie ekonomiky Únie – Nemecko, Francúzsko a Španielsko – sú proti, pretože predpokladajú, že by to mohlo poškodiť ich vlastných výrobcov, ktorí produkujú mnohé výrobky, ktoré Taliani a iní dovážajú. Na stranu Talianska sa zas naklonila Česká republika, Británia, Holandsko a Švédsko. Chcú, aby clá boli nižšie dva až tri roky.

„To umožní európskym firmám nakupovať materiál za rovnakú cenu ako ich konkurencia,“ tvrdí Giancarlo Salemi, hovorca talianskeho štátneho tajomníka ministerstva pre hospodársky rozvoj Adolfa Ursa. „V súčasnej kríze to pomôže firmám, ktoré potrebujú nakupovať a rovnako aj spotrebiteľom.“

Obchodná bitka

O znížení ciel už hlasoval aj americký Kongres a podobný krok zvažujú aj Brazília a Kanada. Na zozname Komisie sú chemické a minerálne prísady využívané pri výrobe potravín, liekov, kozmetiky, mikročipov a obalov, ďalej kožené suroviny, exotické drevo, surové železo, hliník, 26 druhov vláken a látok.

Zníženie alebo eliminovanie ciel na tieto produkty, však môže zalarmovať rozvojové krajiny pre tzv. colnú eskaláciu, pri ktorej sú suroviny zaťažované nízkym clom, polospracované výrobky vyšším a hotové výrobky najvyšším. Mohli by reagovať odvetnými opatreniami, aby si udržali konkurenčnú výhodu.

Pokiaľ väčšina členských štátov podporí plán na zníženie ciel, Komisia návrh predloží túto jeseň. Taliansko sa teda v súčasnosti snaží na svoju stranu nakloniť Nemecko a Francúzsko. Nie je však jasné, či sa podarí dosiahnuť kompromis. S najväčšou pravdepodobnosťou iniciatíva uviazne na mŕtvom bode.

(EurActiv/Reuters)