Europarlament v novej správe navrhuje zvýšiť dane na všetky tabakové výrobky

Prvý návrh europarlamentnej správy nerobí rozdiely medzi tradičnými a novými tabakovými výrobkami. [EPA-EFE/Gullaume Horcajuelo]

Návrh nerozlišuje medzi klasickými cigaretami a tými bezdymovými. Europoslanci naklonení fajčiarskym alternatívam ale pripravujú pozmeňujúce návrhy, ktorými chcú zaťaženie odstupňovať podľa škodlivosti.

Europarlamentný výbor pre boj proti rakovine (BECA) už má prvý návrh správy, ktorou kulminuje svoj ročný mandát. Jeho úlohou bolo pripraviť pozíciu k Európskemu plánu na boj proti rakovine (Beating Cancer Plan).

Keďže hlavným rizikovým faktorom pri úmrtiach na rakovinu je fajčenie, európske inštitúcie chcú sprísniť aj reguláciu tabaku. Tento zlozvyk totiž v EÚ spôsobuje až 700 tisíc úmrtí ročne.

Europarlament v novom návrhu presadzuje aj zvýšenie spotrebných daní na všetky tabakové výrobky. Majú tak byť menej dostupné najmä pre mladých ľudí.

Vo výbore sú ale aj zástancovia prístupu znižovania škodlivosti (harm reduction), ktorí pripravujú pozmeňovacie návrhy. Chcú v nich nastaviť odlišné pravidlá pre bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety.

Boj proti nikotínu alebo dymu? Cesty Spojeného kráľovstva a Únie sa rozchádzajú

Aj Európska únia, aj jej bývalý člen, chcú doma znižovať počty fajčiarov. Kým Spojené kráľovstvo podporuje ich prechod k elektronickým cigaretám, Únia zdôrazňuje škodlivosť samotného nikotínu. Prístupy sa môžu prvýkrát po brexite dostať do sporu na novembrovom stretnutí WHO.

Beztabakové výrobky v tabakovej smernici

Aj keď návrh europarlamentnej správy nie je legislatívnym dokumentom, obsahuje odporúčania, ktoré môžu udať smer záväzným smerniciam a nariadeniam. V najbližšej dobe sa očakáva napríklad revízia smernice, ktorá tabak zdaňuje.

Cieľom zvýšenia spotrebných daní pri „všetkých tabakových výrobkoch“ má byť zníženie ich spotreby, najmä u mladých ľudí.

„Táto formulácia sa podľa mňa vzťahuje aj na bezdymové tabakové výrobky,“ hovorí pre EURACTIV Slovensko členka výboru BECA, nemecká europoslankyňa Manuela Ripa (Zelení/EFA).

Dodáva, že smernica o tabakových výrobkoch, ktorá hovorí napríklad o povinných zdravotníckych varovaniach, určuje pravidlá aj pre elektronické cigarety. A to aj napriek tomu, že žiaden tabak neobsahujú. Formulácia sa teda podľa nej môže vzťahovať aj na ne.

V prípade dvihnutia daní by však šlo o zmenu odlišnej smernice, tej o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Tá totiž dnes minimálnu sadzbu pre e-cigarety ani bezdymové výrobky nenastavuje. Členské krajiny si ich regulujú po svojom.

Čínsky bezdymový tabak dorazil k bránam Únie. Ukrajina rokuje o daniach

Východná trasa je pre transport kontrabandu do Únie najdôležitejšia a začiatkom roka sa na nej objavili aj nové tabakové výrobky. Ukrajinský parlament teraz zvažuje, či kvôli tomu okresať dane.

Predstavia pozmeňovacie návrhy

Formulácia o zvýšení daní na „všetky tabakové výrobky“ však naráža na zástancov prístupu znižovania škodlivosti. Tí hovoria, že na fajčení je nebezpečné najmä spaľovanie tabaku, a keď sa miesto toho nikotín alebo tabak iba zahrieva, zlozvyk zdravie ohrozuje menej.

Spotrebné dane sa na cigarety nastavujú vysoko práve preto, aby boli nezdravé produkty menej dostupné. Aj preto by podľa nich mala byť záťaž na alternatívy nižšia.

„Som plne proti tomu, aby sa alternatívy dávali do jedného vreca s tradičným fajčením,“ hovorí pre EURACTIV Slovensko taliansky europoslanec a člen výboru BECA Pietro Fiocchi (ECR). Do 14. septembra sa k návrhu správy chystá predstaviť pozmeňovacie návrhy, výbor bude o správe hlasovať 6. decembra.

Únia chce „beztabakovú generáciu“, otázne sú fajčiarske alternatívy

V rámci boja s rakovinou chce eurokomisia zjednotiť pravidlá na zdaňovanie nových foriem fajčenia, teda elektronických cigariet a bezdymových tabakových výrobkov. Otázne však je, či ich zaťaží rovnako ako klasické cigarety. Europarlamentný výbor dostáva od odborníkov protichodné odporúčania.

„Verím, že alternatívy predstavujú menšie riziko a malo by sa k nim tak aj pristupovať, v rámci princípu znižovania škodlivosti,“ hovorí Fiocchi.

O takýchto pozmeňovacích návrhoch však bude musieť presvedčiť kolegov vo výbore. Uznanie argumentov o nižšej škodlivosti sa totiž automaticky neprepája so súhlasom s nižším zdaňovaním alebo reguláciou.

„Výskum ukazuje, že e-cigarety môžu spôsobovať menej škôd na ľudskom zdraví než klasické cigarety,“ hovorí europoslankyňa Ripa. „Zákazníci by ale mali byť odradzovaní od nákupu akýchkoľvek z týchto produktov.“

Podobne to momentálne vidí aj Komisia. Naďalej zdôrazňuje najmä fakt, že aj samotný nikotín je toxický a ani v malých množstvách nie je bezpečný.

Zákaz aróm a zmena definície bezdymových priestorov

O elektronických cigaretách návrh správy europarlamentného výboru priamo hovorí, že je potrebné naďalej hodnotiť zdravotné riziká, ktoré s nimi môžu súvisieť. Tiež odporúča vypracovať európsky zoznam látok, ktoré obsahujú a emitujú.

Návrh hovorí aj o „všetkých tabakových výrobkoch“ v sekcii, kde odporúča zákaz aróm. Ten už dnes platí pre cigarety, nie však pre ich alternatívy.

Rok od zákazu mentolových cigariet: Viac Slovákov prešlo k e-cigaretám než prestalo fajčiť

V máji 2020 sa v celej EÚ prestali predávať mentolové cigarety. Podľa prieskumu ich však časť Slovákov fajčí aj naďalej. Údajne ich kupujú aj v obchodoch, ktoré zákaz nedodržiavajú. Slovenskí kontrolóri však žiadne porušenia nezistili.

Zmeniť by tiež europoslanci chceli odporúčanie Rady z 30. novembra 2009. To definuje, kde všade by v EÚ mali byť „prostredia bez dymu“.

Dymom sa v ňom rozumuje najmä ten z tabaku a horiacich cigariet. Únia ho odporúča eliminovať na pracoviskách, vnútorných priestoroch verejných budov a verejnej doprave.

Návrh europarlamentnej správy by „bezdymovými“ chcel urobiť aj vonkajšie priestory a za dym považovať aj vydychované látky zo zahrievaného tabaku a e-cigariet.

Takýto krok by bol v kontraste s jazykom, ktorý v tomto ohľade používajú zástancovia alternatív. Tí totiž aj e-cigarety a zahrievaný tabak označujú za bezdymový.

Odporúčanie Rady však nie je právne záväzné a štáty ho nemusia prebrať do vlastnej legislatívy.

Obrovský krok správnym smerom

Nemecký europoslanec Peter Liese (EPP) vo vystúpení pri predstavovaní návrhu správy ocenil „umiernený prístup k znižovaniu škodlivosti“, ktorý vníma u spravodajkyne Trillet-Lenoir.

Spravodajkyňa počas vystúpenia povedala, že s europoslancom Liesem sú „v zdravotníckych otázkach často na rovnakej vlne“ a že sa teší na jeho komentáre a návrhy.

Európski obhajcovia znižovania škodlivosti tabaku (ETHRA) postoj spravodajkyne nepovažujú za priamu podporu ich prístupu, ale fakt, že je otvorená diskusii z rôznych uhlov pohľadu je podľa nich „obrovský krok správnym smerom“.

Varovania o plastoch sa na cigarety nezmestia, Slovensko bude so smernicou meškať

Od 3. júla má byť na všetkých cigaretách v Únii napísané, že obsahujú plasty. Slovenskí výrobcovia už pol roka hovoria, že to bez zmenšenia kolkov nepôjde. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ pretláča zákon, ktorý problém odloží na budúci rok.

Jej návrh odporúča zväčšiť aj zdravotnícke varovania na krabičkách cigariet na veľkosť 80 percent obalu. Dnes predstavujú 65 percent balenia.

Slovensko momentálne rieši problém, ako na zadnú časť obalov vložiť povinné označenie o obsahu plastov vo filtroch. So smernicou o jednorazových plastoch mešká, návrh výrobcov na zmenšenie kolkov zatiaľ neprešiel.

Návrh správy Európskeho parlamentu chce presadiť aj to, aby členské štáty mohli rozhodnúť o úplnom zákaze plastových filtrov. O ich náhradách sa v tabakovom priemysle diskutuje, komerčné alternatívy však zatiaľ nie sú rozšírené.