Europoslanci schválili reformu pravidiel DPH, ktorá umožňuje aj nulové sadzby

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Podľa schválenej smernice budú mať členské krajiny viac voľnosti pre uplatňovanie znížených alebo nulových sadzieb DPH na vybrané tovary a služby.

Európsky parlament v stredu podporil návrh Európskej komisie na reformu predpisov týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty (DPH). Poslanci však presadili niekoľko zmien, vrátane zavedenia maximálnej sadzby DPH.

Poslanci hlasovali o dvoch legislatívnych návrhoch, ktoré sú súčasťou väčšieho balíka opatrení zameraných na reformu systému DPH a sprehľadnenie cezhraničných pravidiel.

Superznížené sadzby

Cieľom prvej smernice je vytvorenie jednotnejšieho systému sadzieb DPH. Európska komisia minulý rok predstavila návrh, ktorým chce dať členským štátom väčšiu voľnosť pri stanovovaní sadzieb DPH.

Tie dnes môžu určiť zníženú (nižšiu ako 15 ale vyššiu ako 5 percent) sadzbu DPH len na okruh presne vymedzených tovarov a služieb. Niektoré štáty, ako napríklad Francúzsko a Taliansko, dnes ale majú výnimky a môžu uplatňovať aj takzvanú superzníženú sadzbu, teda sadzbu DPH nižšiu ako päť percent, či dokonca nulovú sadzbu.

Podľa novej smernice by bol systém opačný, pričom možnosť zavedenia superzníženej či nulovej sadzby by mali mať aj ostatné členské štáty. „Namiesto toho, aby sa rozširoval už aj tak rozsiahly zoznam tovaru a služieb, na ktoré možno uplatňovať znížené sadzby… sa nahradí ich negatívnym zoznamom, na ktorý sa znížené sadzby uplatňovať nemôžu,“ píše sa v texte návrhu európskej exekutívy.

Krajiny ale musia zabezpečiť, aby vážená priemerná sadzba DPH nebola menšia ako 12 percent.

Superznížená sadzba DPH na Slovensku? Nový návrh Komisie to umožňuje

Európska exekutíva chce stanoviť zoznam tovarov a služieb, u ktorých nemôže klesnúť sadzba DPH pod 15 percent. U zvyšku si budú štáty určovať sazdbu slobodne. Dnešná prax je opačná.

„Rôzne pravidlá pri nastavovaní sadzby DPH deformovali vnútorný trh Európskej únie a vytvárali priestor pre daňové podvody a špekulácie. Nové pravidlá zavádzajú zoznam produktov, na ktoré sa znížená DPH nemôže aplikovať a tiež zjednocujú rôzne a často protichodné predpisy,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, KDH).

Prijatie smernice privítal aj Branislav Škripek (ECR, OĽaNO), podľa ktorého potrebné zabezpečiť, aby bola zachovaná suverenita členských štátov pri určovaní výšky sadzieb DPH.

Europoslanec Vladimír Maňka (Smer-SD, S&D) hovorí, že podporuje návrh pretože zabráni daňovým únikom vo výške takmer 50 miliárd eur ročne. „Návrhom sa zavádza inštitút certifikovanej zdaniteľnej osoby, ktorý budú uznávať všetky členské štáty. Vnútroštátny daňový orgán na požiadanie udelí tento status osobe, ktorá preukáže riadne platenie daní, systém vnútornej kontroly a dôkaz o finančnej spôsobilosti,“ vysvetľuje Maňka.

Tieto subjekty sa budú pokladať za spoľahlivého daňovníka, čo im umožní používať zjednodušené postupy priznania a zaplatenia cezhraničnej DPH.

Na stredajšom pléne Parlamentu smernicu podporilo 536 poslancov, 87 bolo proti a 41 sa zdržalo hlasovania.

Europoslanci v pozmeňovacom návrhu zároveň navrhli, aby štandardná sadzba bola minimálne vo výške 15 percent a maximálne vo výške 25 percent.

Európski zákonodarcovia sa tiež zasadzujú za ustanovenie mechanizmov na riešenie sporov, zriadenie systému automatickej notifikácie zmien v pravidlách týkajúcich sa DPH v rôznych členských štátoch a spustenie informačného portálu, ktorý by poskytoval rýchle a presné informácie o sadzbách DPH naprieč celou Úniou.

Podľa maďarského poslanca Tibora Szanyiho, ktorý mal na starosti smernicu o sadzbách dane z pridanej hodnoty, dokončenie reformy systému DPH je nevyhnutným predpokladom podpory podnikania v EÚ. „Súčasný systém nie je stavaný pre dnešný globalizovaný svet. Reformy znížia diskrimináciu medzi jednotlivými členskými štátmi, zároveň im však ponechajú flexibilitu, pomôžu malým a stredným podnikom a podporia sociálny a environmentálny rozmer,“ opísal situáciu.

Boj proti podvodom s DPH

Druhá smernica má uľahčiť najmä malým a stredným podnikom obchodovanie na jednotnom trhu a znížiť rozsah podvodov s DPH. Za jej prijatie sa vyslovilo 536 poslancov, 19 bolo proti a 110 sa zdržalo hlasovania.

Parlament v správe pre médiá pripomenul, že podľa nedávnej štúdie členské štáty každý rok prichádzajú pri cezhraničných podvodoch s DPH až o 50 miliárd eur.

Podvody s DPH už nebudú také jednoduché. Komisia prišla s novými pravidlami

Boj Európskej komisie s daňovými podvodmi pokračuje. Po digitálnej ekonomike a daňových rajoch si Európska komisia posvieti aj na cezhraničné podovody s DPH.

Dánsky poslanec a spravodajca smernice zameranej na zjednodušenie pravidiel v systéme DPH Jeppe Kofod počas rozpravy upozornil, že v súčasnosti má EÚ zmes systémov DPH s množstvom medzier a čiernych dier, čo vedie k rastúcej strate príjmov z DPH. „S pomocou reforiem, ktoré máme na stole, môžeme znížiť výpadok príjmov z DPH o 41 miliárd eur ročne a znížiť administratívne náklady podnikov o miliardu eur ročne,“ upozornil Kofod.

Zmenami, ktorú odobril EP sa teraz bude zaoberať Rada EÚ, pričom ministri členských štátov musia rozhodnúť o konečnom znení novej legislatívy.