Európska komisia predstavila novú priemyselnú stratégiu

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton. [TASR/AP/Virginia Mayo]

Nová stratégia má pomôcť k dosiahnutiu troch priorít: zachovaniu globálnej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, zabezpečeniu klimatickej neutrality do roku 2050 a formovaniu digitálnej budúcnosti Európy.

Európska komisia v utorok predložila novú stratégiu, ktorej cieľom je pomôcť európskemu priemyslu stať sa vedúcou silou dvojakej transformácie – smerom ku klimatickej neutralite a dosiahnutiu vedúceho postavenia v oblasti digitálnych technológií.

Stanovuje v nej opatrenia na podporu všetkých aktérov v európskom priemysle vrátane veľkých a malých spoločností, inovatívnych startupov, výskumných centier, poskytovateľov služieb, dodávateľov a sociálnych partnerov.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton pri predstavení stratégie uviedol, že Európska únia má najsilnejší priemysel na svete, ale riadenie ekologickej a digitálnej transformácie a vyhýbanie sa vonkajším závislostiam v novom geopolitickom kontexte si vyžaduje radikálnu zmenu, „s ktorou musíme začať okamžite“.

Balík opatrení v prospech priemyselnej politiky zahŕňa: novú priemyselnú stratégiu, akčný plán pre oblasť duševného vlastníctva, novú stratégiu pre malé a stredné podniky a podporu jednotného trhu, ktorý je prínosom pre podniky aj spotrebiteľov.

Únia má novú stratégiu pre dáta a umelú inteligenciu

Eurokomisia chce, aby každý občan, zamestnanec a firma v EÚ mali spravodlivé šance na využívanie výhod digitalizácie.

Európska komisia v stredu (19. februára) predstavila stratégiu v oblasti digitálnej transformácie a umelej inteligencie. Ide o stratégiu, ktorá funguje …

Zníženie byrokracie a podpora jednotného trhu

Cieľom osobitnej stratégie pre malé a stredné podniky je znižovať byrokratickú záťaž a pomôcť takýmto podnikom v Európe podnikať na jednotnom trhu Európskej únie aj za jeho hranicami, získať prístup k financovaniu a byť lídrami digitálnej a ekologickej transformácie.

Nový akčný plán Komisie má tiež za cieľ odbúravať prekážky, ktoré Európanom bránia plne využívať potenciál jednotného trhu. Podľa odhadov by odstránenie týchto prekážok mohlo do konca desaťročia priniesť až 713 miliárd eur.

Hlavné príčiny týchto prekážok sú reštriktívne a zložité vnútroštátne pravidlá, obmedzené administratívne kapacity, nedokonalé uplatňovanie spoločných pravidiel a ich nedostatočné presadzovanie.

Urýchlenie dekarbonizácie

V rámci priemyselnej stratégie Komisia navrhla komplexný súbor budúcich opatrení. Patrí k nim: Akčný plán pre oblasť duševného vlastníctva, revízia pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže vrátane prebiehajúceho hodnotenia kontroly fúzií a kontroly vhodnosti usmernení o štátnej pomoci, prijatie bielej knihy s cieľom riešiť rušivé účinky spôsobené zahraničnými dotáciami na jednotnom trhu a prístup k verejnému obstarávaniu a finančným prostriedkom EÚ zo zahraničia.

Do stratégie patria aj komplexné opatrenia na modernizáciu a dekarbonizáciu energeticky náročných odvetví, podporu udržateľných odvetví a odvetví inteligentnej mobility, podporu energetickej efektívnosti a zabezpečenie dostatočných a stálych dodávok nízkouhlíkovej energie za konkurencieschopné ceny. Cieľom je aj posilnenie priemyselnej a strategickej autonómie Európy zabezpečením dodávok kritických surovín prostredníctvom akčného plánu týkajúceho sa kritických surovín a liekov založeného na novej farmaceutickej stratégii EÚ.

Takzvaná Aliancia pre čistý vodík bude mať za cieľ urýchliť dekarbonizáciu priemyslu a zachovať vedúce postavenie priemyslu, za ktorou nasleduje aliancia pre nízkouhlíkový priemysel, aliancia pre priemyselné cloudy a platformy a aliancia pre suroviny.

Šefčovič: Globálne štandardy pre batérie budú vychádzať z tých európskych

Dôležitým hráčom vo výrobe batérií by podľa eurokomisára chcelo byť Poľsko, ktoré už začalo s budovaním gigafabrík. Získalo tiež investície na recykláciu batérií a obrábanie nerastných surovín.

Celkovo nová priemyselná stratégia predvída aj opätovné zameranie sa na inovácie, investície a zručnosti.