Európske banky zjednotené proti dani z finančných transakcií

Zdroj: PES (Flickr)

Štyri bankové asociácie a federácie, ktoré reprezentujú väčšinu európskeho bankového sektora, v otvorenom liste vyzvali ministrov financií členských štátov EÚ, aby zvážili zavedenie dane z finančných transakcií (FTT).

Bankári tak reagovali na snahy francúzskeho a rakúskeho ministra financií obnoviť rokovania o podobe FTT s predstaviteľmi ďalších 9 členských štátov. Daň by sa mala od začiatku budúceho roka uplatňovať na širokú škálu operácií.

„FTT zavedená iba v obmedzenom počte členských krajín vytvorí vysoký tlak na prevádzkovateľov finančných služieb v týchto štátoch a zvýši závislosť ich vlád na finančných trhoch mimo FTT zóny a Európy,“ myslia si európski bankári.

Belgicko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Portugalsko, Španielsko, Slovinsko a Slovensko sa nedokázali zhodnúť na kompromisnom návrhu do stanoveného termínu – konca roka 2014. Problémom ostáva, ktoré transakcie by mali byť zahrnuté a aká by mala byť stanovená sadzba. 

Európsky bankový sektor tvrdí, že návrhu v súčasnej podobe chýba komplexné posúdenie vplyvu navrhovanej dane z finančných transakcií.

„Vlády 11 zúčastnených krajín nebezpečne podceňujú význam a ekonomický dopad FTT, ktorá môže vážne poškodiť finančnú stabilitu v eurozóne a Európe,“ hovorí sa v liste, s tým, že rozsah navrhovanej dane sa dotkne širokej škály produktov a transakcií, čo ovplyvní likviditu na sekundárnych trhoch.

Pripravovaná daň vyvoláva obavy aj v radoch európskeho priemyslu. „Členské štáty si uvedomili, aký vplyv by FTT mala na likviditu a zvýšené náklady na požičiavanie si a preto uvalila výnimku na štátne dlhopisy. Ale Európa si nemôže dovoliť, aby sa trh s korporátnymi dlhopismi stal pokusným králikom, najmä kvôli neprimeranému dosahu na malé a stredné podniky,“ tvrdia predstavitelia záujmového združenia Business Europe.

Otázna je aj efektívnosť novej dane. Bankári tvrdia, že FTT môže pôsobiť kontraproduktívne „dôsledkom nízkych daňových príjmov z nej a súčasne vysokým nákladom na jej zavedenie a udržanie systému jej výberu."

Otvorený list podpísali Európska asociácia družstevných bánk (EACB), Európska asociácia verejných bánk (EAPB), Európske združenie sporiteľní (ESBG) a Európska banková federácia (EBF), ktorej členom je aj Slovenská banková asociácia (SBA). Asociácie a federácie reprezentujú približne 100% bankového sektora EÚ.