Európsky boj o DPH na internet

Pozadie:

Slovenský premiér Robert Fico by rád pokračoval v znižovaní DPH nielen na zdravotnícke pomôcky, lieky a knihy, ale aj na internet. Ministerstvo financií zaslalo 6.11. 2007 portugalskému predsedníctvu list, kde navrhuje zaradiť internet na zoznam služieb, kde EÚ legislatíva umožňuje aplikovať zníženú sadzbu DPH.

Včerajšie rokovanie Rady ministrov financií (Ecofin) však neprinieslo veľa optimizmu do slovenského snaženia. Ministri začali debatu o celkovom prehodnotení balíka legislatívy, ktorá upravuje sadzby DPH v EÚ. Na kľúčových bodoch, ktoré sa týkali aj DPH na internetové služby sa nedohodli. Narazili na ekonomické záujmy Luxemburska. Tému presunuli na decembrové zasadanie Rady.

Otázky:

Luxembursko zablokovalo návrh portugalského predsedníctva, aby sa výber DPH za elektronické služby (telekomunikačné, rádio-televízne, internetové…) presunul z krajiny sídla spoločnosti do krajiny jej podnikania.

To by ohrozilo pozíciu Luxemburska ako „kráľa elektronického obchodu.“ Veľkovojvodstvo totiž uplatňuje najnižšiu možnú DPH na elektronické služby – 15%, čo do krajiny pritiahlo európske sídla Apple, iTunes, Skype a ďalších internetových a technologických spoločností. Ak by sa ich zdaňovanie presunulo do krajín, kde reálne služby poskytujú, Luxembursko by prišlo o veľkú časť svojich príjmov – DPH z elektronického obchodu mu ročne prinesie 220 miliónov eúr.

Slovenský návrh zaradiť internetové služby do kategórie zníženej DPH (menej ako 15%) by situáciu Luxemburska ešte viac skomplikoval. Pri zdaňovaní v krajine pôvodu by Slovensko mohlo nižšou sadzbou konkurovať veľkovojvodstvu a priťahovať veľké spoločnosti.

Na zmenu daňovej legislatívy je potrebný súhlas všetkých členov EÚ. Luxembursko má v európskych štruktúrach silné postavenie napriek tomu, že patrí medzi najmenšie štáty na kontinente. Patrí medzi zakladajúce krajiny Európskych spoločenstiev a jeho premiér Jean-Claude Juncker je profesionálne najstarším politikom v Európskej rade, ktorý požíva vysoký rešpekt.

Pozície:

Jean-Claude Juncker, luxemburský premiér: „Žiadny minister financií by sa nevzdal jedného percenta svojho HDP len preto, aby boli ostatní šťastní.“  Takto mal Juncker vysvetliť svojim  ministerským kolegom  na Ecofine, prečo  nepodporí presun zdaňovania DPH z  krajiny pôvodu do krajiny podnikania. Citoval ho EUbusiness.

Európska rada Ecofin: „Rada si vymenila názory na zmenu uplatňovania DPH a rozhodla sa znovu posúdiť celú záležitosť na svojom zasadaní 4. decembra s cieľom dosiahnuť kompromis,“ uvádza sa v oficiálnom závere rokovania.

Robert Fico, predseda vlády SR: „Momentálne prebieha diskusia s Európskou komisiou, ktorá zaraďuje internet do tých tovarov a služieb, na ktoré sa nemôže vzťahovať znížená sadzba DPH,“ priblížil premiér na Neformálnom ekonomickom fóre Hospodárskeho klubu.