Európsky parlament schválil jednotné daňové priznanie k DPH

Zdroj: TASR/

Vnútroštátne daňové správy každý rok dostávajú 150 miliónov daňových priznaní k DPH. Krajiny pritom majú rôzne požiadavky na informácie a lehoty pri poskytovaní informácií. Cezhranične pôsobiace firmy tak pri podávaní daňových priznaní k DPH čelia zložitým a nákladným procesom.

Komisár pre oblasť daní Algridas Šemeta teda koncom októbra minulého roka predložil návrh jednotného daňového priznania k DPH. Iniciatíva je súčasťou dlhodobej snahy o znižovanie administratívnej záťaže, ktorej čelia podniky v EÚ.

Jednotné daňové priznanie k DPH by mohlo náklady podnikov znížiť o 15 miliárd eur ročne. Kládlo by jednotné požiadavky, ktoré by nahradili vnútroštátne. Znamená to, že podnikatelia by podávali rovnaké základné informácie v rovnakých lehotách.

V súčasnosti je bežné, že musia vypĺňať formuláre, ktoré majú aj 100 políčok. Jednotné daňové priznanie má mať päť povinných políčok, pričom členské štáty budú môcť požadovať najviac 26.

Väčšie podniky by ho podávali mesačne, menšie raz za štvrťroka. Súhrnné ročné daňové priznanie k DPH, ktoré niektoré štáty v súčasnosti požadujú, by sa zrušilo.

Komisia si okrem zníženia administratívnej záťaže od opatrenia sľubuje aj zlepšenie dodržiavania daňových predpisov a zvýšenie daňových príjmov. DPH predstavuje 21 % príjmov členských štátov, pričom len za rok 2011ostalo približne 193 miliárd eur nevybraných. Slovenské straty na DPH vtedy dosiahli 4 % HDP.

Jednotné daňové priznanie v stredu (26. februára 2014) podporili europoslanci. Spravodajcom k návrhu bol český europoslanec Ivo Strejček (ODS, ECR). Komisár Šemeta podporu Európskeho parlamentu uvítal a poukázal, že práve daňové priznanie k DPH je jedným z najčastejších problémov na vnútornom trhu, čo hlásili firmy.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.