Fajčiari budú plátať diery v rozpočte

zdroj: www.creativecommons.org

Vláda v snahe o nápravu verejných financií dočasne zvýši od budúceho roka základnú sadzbu DPH z 19 na 20 %. Súčasťou balíka je aj zvýšenie dane na tabak a tabakové výrobky.

Cigarety na Slovensku naposledy zdraželi vo februári 2009 kedy došlo k poslednému zvýšeniu sadzieb spotrebnej dane, aby sa dosiahlo minimálne daňové zaťaženie podľa európskej direktívy. Sadzba sa zvýšila na 83,07 eura na tisíc kusov z predchádzajúcich 74,03 eura na tisíc kusov.

Ministri financií vo februári 2010 prijali nové pravidlá, ktoré upravujú štruktúru a sadzby spotrebnej dane z tabaku a cigariet a ďalších tabakových produktov. Od januára 2014 schváli minimálnu sadzbu dane na 90 eur na tisíc cigariet. Minimálne percentuálne zaťaženie najpredávanejšej cenovej kategórie spotrebnými daňami stanovili na 63 % ich maloobchodnej ceny.

Zvyšovanie sadzby dane na tabak a tabakové výrobky bude na Slovensku prebiehať v dvoch krokoch. „Od 1.3.2011 zvýšenie o 5%, následne  1.3.2013 o ďalších 5%,“ informovalo o tom dnes Ministerstvo financií SR.