Fínska ministerka by chcela zrušiť DPH na potraviny

Po francúzskych tlakoch na zníženie DPH na pohonné hmoty, prichádza fínsky návrh na nulovú daň na potraviny: „V EÚ by mala začať debata, či sú potraviny komodita, ktorú treba zaťažovať daňou,“ vyhlásila fínska ministerka poľnohospodárstva Sirkka-Liisa Anttila pre miestne médiá. „Dúfam, že EÚ sa dohodne na nulovej DPH. Prečo by sme mali zdaňovať potraviny?“ dodala ministerka.

Jej návrh je diskutabilný z dvoch hľadísk – Legislatíva EÚ Fínsku túto možnosť dáva, ale zatiaľ ju nevyužilo. Znížená sadzba DPH na potraviny sa neobjavila ani v aktuálnom návrhu fínskeho ministerstva financií na daňové zmeny pred zostavením nového rozpočtu.

DPH a spotrebné dane sú v EÚ harmonizované. Sadzba dane z pridanej hodnoty musí byť minimálne 15%. EK zostavuje zoznam výnimiek tovarov a služieb, kde môže sadzba klesnúť až na 5%, alebo sa vôbec neuplatňuje. Každý členský štát môže tieto výnimky aplikovať so súhlasom Komisie.

Nulovú sadzbu DPH na potraviny uplatňuje Írsko, Veľká Británia, Cyprus a Malta. Zdaňujú len alkohol, zmrzlinu a cukrovinky. Fínsko uplatňuje nulovú DPH na predplatené noviny a iné periodiká, ako aj na tlač publikácií pre neziskové organizácie. Potraviny vláda zdaňuje sadzbou 17%.

Ministerka Sirkka-Liisa Anttila sa neúspešne snažila presadiť zníženie DPH na potraviny v aktuálnom návrhu štátneho rozpočtu aspoň na 12%. Ministerstvo financií jej návrh neakceptovalo.

Šéf rezortu Jyrki Katainen sa bránil aj návrhom na zníženie dane z príjmu. Tvrdí, že dohodnutý rast miezd v krajine prinesie také zvýšenie kúpnej sily, ktoré by mohlo ohroziť ekonomickú stabilitu. Dane sa rozhodol znížiť iba dôchodcom, ktorí zarábajú od 13 tisíc do 31 tisíc eur ročne. Inak rozpočet ráta s opačným trendom – zvýšia sa dane na alkohol, pretože jeho spotreba rýchlo stúpa, s čím súvia sociálne problémy v krajine.