Francúzi a Briti prekvapili: zdania bankárom bonusy

Prvý deň summitu Rady priniesol zhodu v citlivej otázke finančnej regulácie. Debata o dohľade a väčšej kontrole nad finančným trhom prebieha už rok. V októbri vytvorili expertnú skupinu na čele s bývalým šéfom Medzinárodného menového fondu Jacquesom de Larosièrom, ktorej úlohou bolo vytvoriť konkrétne návrhy legislatívy.

Komisia ju v máji plne podporila, pričom navrhla posilnenie pozície Európskej centrálnej banky (ECB) na makroekonomickej úrovni a kontrolnú rolu jednotlivých štátov na mikroekonomickej úrovni. Na júnovom summite pod vedením českého predsedníctva lídri dospeli k dohode o posilnení dohľadu nad finančnými inštitúciami. Na makroekonomickej, systémovej úrovni, by mala dohliadať nová inštitúcia – Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), na mikroekonomickej úrovni zas tzv. European Supervisory Authorities (ESA).

Dohodu na tom prebiehajúcom summite uľahčilo Francúzsko a Veľká Británia, ktoré sa zaviazali zaviesť nové dane tak, aby banky donútili zvážiť, akým spôsobom budú odmeňovať vrcholových manažérov, pretože systém bonusov v minulosti niektorých bankárov motivoval k príliš rizikovým investíciám.

Britské ministerstvo financií oznámilo svoj plán zaviesť takéto zdaňovanie pred dvomi dňami pri predstavovaní návrhu nového rozpočtu. Vláda plánuje na londýnske City uvaliť 50-percentnú daň z bonusov, ktoré prevyšujú čiastku 25 tisíc libier. Premiér Gordon Brown vo svojom liste lídrom európskych štátov napísal: „Táto daň má banky doviesť k tomu, aby si uvedomili svoje kapitálové možnosti a dôkladne zvažovali mieru rizika, keď budú určovať pravidlá pre odmeny vyššie ako 25 tisíc libier.“ Podobný návrh predstavilo i Francúzsko.

Podľa doterajších informácií zo summitu lídri vítajú návrhy zákonov, ktoré by mali upravovať dohľad nad finančným sektorom, alternatívnymi investičnými fondmi, bonusmi a finančnými derivátmi. Teraz je na Európskom parlamente, ktorý by mal skupinu troch kontrolných inštitúcií EÚ schváliť tak, aby nový systém mohol začať fungovať počas roku 2010. Je ale samozrejme možné, že poslanci pošlú Komisii návrh na prepracovanie. Zákonodarcovia varujú, že budú požadovať zmeny v smernici pre manažérov alternatívnych investičných fondov. Podľa poslancov, ktorí s návrhom nesúhlasia, sú oba návrhy príliš slabé a problémy účinne neriešia.

Vznik nových regulačných inštitúcii po prelomení odporu Veľkej Británii podporili aj ministri financií členských štátov. Lídri sa včera zhodli na legislatívnych opatreniach EÚ, ktoré budú od bánk požadovať, aby si v rezerve držali viac kapitálu na horšie časy a vytvorili transparentný systém odmeňovania.