Francúzsko predstavilo druhý návrh uhlíkovej dane

Francúzsky minister životného prostredia Jean-Louis Borloo predstavil v stredu (20.1.) nový návrh zákona o uhlíkovej dani. Pôvodný návrh, ktorý počítal so zdaňovaním domácností a firiem, ktoré spotrebúvajú uhlie, ropu a zemný plyn, zamietol v decembri ústavný súd. Výška dane sa vtedy navrhla na 17 eur za tonu emisií CO2.

Francúzsky Ústavný súd zamietol pôvodný návrh pre veľké množstvo výnimiek. V náleze tvrdil, že tento stav môže znevýhodniť spotrebiteľov a v konečnom dôsledku uhlíková daň i tak nemusí prispieť k boju proti klimatickým zmenám. Výnimky by spôsobili, že zákon by sa nevzťahoval na 93 percent emisií uhlíka vyprodukovaných v priemysle. Inými slovami, povinnosti platiť clo by sa vyhlo viac ako tisíc najväčších znečisťovateľov vo Francúzsku.

Zatiaľ čo výnimky v pôvodnom návrhu zákona oslobodzovali od uhlíkovej dane elektrárne, cementárne a ropné rafinérie, nepočítali s drobnými farmármi, rybármi, či autodopravcami.

Nový návrh hovorí, že uhlíkovú daň budú platiť všetky firmy, ktoré sa do 1. januára 2013 zaradia do schémy obchodovania s emisiami CO2 (EU ETS), vyhlásil minister.

V nadväznosti na daň z CO2 chce vláda v Paríži prijať nástroje na ochranu domáceho priemyslu pred konkurenciou, ktorá podniká v krajinách s menej prísnou klimatickou legislatívou, vyhlásila vo svojom stanovisku. Opatrenia v prospech vybraných priemyselných sektorov chce konzultovať s podnikateľmi, sociálnymi partnermi, ako i s environmentálnymi organizáciami.

Nový návrh vychádza z pôvodného a ponecháva výšku dane na úrovni 17 eur za tonu CO2. Tiež hovorí o vystavovaní tzv. zelených šekov, ktoré by mali kompenzovať zvýšené náklady konečných spotrebiteľov, doplnila vláda.

Nový návrh o uhlíkovej dani by mala francúzska vláda predložiť parlamentu v horizonte niekoľkých týždňov.