Generické obaly cigariet lákajú aj Francúzsko

Cigarety Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net

Ohlásila to francúzska ministerka pre sociálne veci, zdravotníctvo a práva žien Marisol Touraineová.

Krabičky cigariet by podľa jej návrhu boli rovnakej veľkosti, farby a tvaru a jedinými obrázkami na takýchto obaloch sú fotografické varovania pred následkami fajčenia. Obchodná značka na obale síce ostane, má však byť veľmi malá a „diskrétna“.

Odporúčania z národného plánu by sa mali predstaviť v návrhu zákonov, ktorý vláda predloží parlamentu.

Generické obaly majú podľa ministerky cieliť najmä na mladých ľudí a znižovať atraktivitu fajčenia. Ambíciou, podľa ministerky, je zabezpečiť, aby v súčasnosti narodené deti patrili k prvej generácii nefajčiarov. Francúzsko malo pritom dlho povesť raja fajčiarov, spojenej so silnou kaviarenskou a bohémskou kultúrou.

Okrem obalov chce vláda zakázať fajčenie v autách, ak sú v ňom deti mladšie ako 12 rokov a tiež fajčenie na detských ihriskách. Ďalšie opatrenia zahŕňajú posilnenie transparentnosti lobingových aktivít a tiež boj proti nelegálnemu predajú tabakových produktov na internete a proti pašovaniu cigariet.

Takými krokmi Francúzsko nasleduje Austráliu, ktorá podobnú legislatívu zaviedla v roku 2012. Niečo obdobné zvažuje v rámci EÚ aj Veľká Británia.

Austrália svoju legislatívu obhajuje na pôde Svetovej obchodnej organizácie. Sťažnosti, ktorú voči nej podali iné krajiny sa týkajú predovšetkým ochrany práv duševného vlastníctva majiteľov obchodných značiek cigariet. Austrálske orgány zase hovoria o zvýšenom záujme o poradenstvo v snahe prestať fajčiť.

Tzv. tabaková smernica EÚ, ktorá bola schválená minulý rok, zvýšila minimálny podiel zdravotných varovaní na ploche krabičkách cigariet, generické obaly však nezaviedla. Rozhodnutie tak  ponechala na členské štáty.